Stadsarchief

 

Goed om weten

   De Bevolkingsregisters en registers van de Burgerlijke Stand van Lokeren, Eksaarde en Daknam van 1795 tot 1913 worden gedigitaliseerd. Zij kunnen tijdelijk NIET geraadpleegd worden in de leeszaal.

 

Het Stadsarchief beheert de bestuurlijke en administratieve documenten die in de loop der tijden door of in opdracht van de opeenvolgende lokale overheden op het grondgebied van onze stad, inclusief de deelgemeenten Eksaarde en Daknam, tot stand gebracht werden. Vanaf ca. 1600 zijn continue reeksen bewaard gebleven. 

We beschikken ook over een omvangrijke collectie Lokerse affiches, foto’s, dia’s en glasnegatieven, geluidsopnames, prenten en tekeningen, doodsprentjes en -brieven, kaarten en plannen, weekbladen en tijdschriften en historische en literaire publicaties. Ook heel wat Lokerse personen en families, bedrijven en verenigingen en organisaties schonken hun archief aan ons Stadsarchief.

Onze leeszaal is toegankelijk voor alle gebruikers van het archief. De leeszaal beschikt over een gratis WIFI-netwerk. Er is steeds een medewerker aanwezig die je kan ondersteunen met inhoudelijk advies of praktische tips.

Het is aangeraden tenminste twee dagen vooraf je bezoek te reserveren:

Hou er ook rekening mee om (papieren) archiefstukken zoveel als mogelijk vooraf te reserveren.
Goed om weten! Niet alle archiefstukken zijn raadpleegbaar omwille van de GDPR-wetgeving.
Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker even het reglement en de bijlage over uitzonderingsgronden openbaarheid na.