Ouderenraad

Marc Cogen

Voorzitter
marcogen@telenet.be

Robrecht Vanoutrive

Ondervoorzitter
robrecht.vanoutrive@scarlet.be

Kathleen Beirnaert

Secretaris
kathleen.beirnaert@lokeren.be

Op 31 maart 2021 lopen de mandaten van de huidige leden van de Ouderenraad ten einde. De stedelijke Ouderenraad moet dus opnieuw worden samengesteld voor een periode van 6 jaar.
Deze adviesraad heeft als doel inwoners optimaal te betrekken bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid op het vlak van ouderen.
Het beleid moet ertoe leiden dat burgers zo lang mogelijk de regie over hun leven behouden en blijven participeren aan het maatschappelijk verkeer.
Volgens de statuten zijn 7 mandaten voorbehouden aan burgers die reageren op deze open oproep en 7 mandaten worden ingevuld door de vertegenwoordigers van de Lokerse ouderenverenigingen.

Wat zijn de voorwaarden voor de burgers:

- Op 1 april 2021 minstens 60 jaar oud zijn en woonachtig zijn in Lokeren.
- Het bewijs leveren dat men sociaal geëngageerd is en hetzij beroepsmatig,  hetzij vrijwillig interesse heeft in de leefwereld van ouderen.
- Actief willen participeren aan de werking van de ouderenraad.
- Geen politiek mandaat uitoefenen in de Gemeenteraad en/of Bijzonder Comité Sociale Dienst. 

Wat zijn de voorwaarden voor verenigingen:

- Erkend zijn door de Vlaamse Ouderenraad
- Werkzaam zijn op het grondgebied van de stad Lokeren

Klik op onderstaande link om je kandidaat te stellen:


Gezocht: nieuwe kandidaten gezocht voor stedelijke Ouderenraad


Liever op papier? Vraag het formulier aan bij het secretariaat van de Ouderenraad (Ilse Diddens) - Sociaal Huis Lokeren, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren. Gsm 0478 82 91 71
De kandidatuurstellingen worden verwacht tegen uiterlijk 30 april 2021 en dienen gericht te worden aan het secretariaat van de Ouderenraad (Ilse Diddens), Sociaal Huis, Lepelstraat 4 te Lokeren.
Via mail: ilse.diddens@lokeren.be