Ouderenraad

Marc Cogen

Voorzitter
marcogen@telenet.be

Robrecht Vanoutrive

Ondervoorzitter
robrecht.vanoutrive@scarlet.be

Kathleen Beirnaert

Secretaris
kathleen.beirnaert@lokeren.be

De ouderenraad is een adviesorgaan erkend door de stad Lokeren dat de ouderen in onze stad vertegenwoordigt.  Het doel is invloed te kunnen uitoefenen op het lokale beleid ten aanzien van die beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen in de stad.

Onder het begrip "ouderen" wordt in dit verband  verstaan: het deel van de bevolking van 60 jaar en ouder.

De ouderenraad brengt gevraagd of op eigen initiatief  advies uit aan het College van Burgemeester en Schepenen en /of OCMW-Raad over ouderenbeleid waarvoor de lokale besturen bevoegd zijn.

De ouderenraad bestaat uit maximum 14 in leden: 7 vertegenwoordigers van in Lokeren actieve erkende ouderenverenigingen en 7 onafhankelijke  ge├źngageerde in Lokeren wonende burgers (via een open oproep) eventueel aangevuld met door de gemeenteraad aanvaarde vertegenwoordigers van de Lokerse politieke partijen. Deze laatste hebben geen stemrecht.

Elke eerste vrijdag van het kwartaal vindt een algemene vergadering plaats.  De vergaderingen zijn openbaar.