Stedelijke raad voor feestelijkheden

Voorzitter

Maria De Rooze

Ondervoorzitter
mariaderooze@telenet.be

Charlotte Inghels

Secretaris
charlotte.inghels@lokeren.be