Infrastructuur

Deze (nieuwe) stadsgebouwen vormen mee de spil binnen het nieuwe dienstverleningsverhaal van de stad. Het stadhuis wordt samen met al haar loketten helemaal opgefrist en klaargestoomd voor een meer klantgerichte dienstverlening. Bepaalde diensten zoals het Infopunt Toerisme verhuizen naar het oude postgebouw. Ook het oude Financiëngebouw zal onderdak bieden aan stadsdiensten. Bij nieuwe ontwikkelingen kan je het projectverloop hier mee opvolgen.