Familie en vrienden

 • Mag ik op familiebezoek?
  Per gezin mag 1 knuffelcontact op bezoek komen. Dat is 1 persoon waarmee je dicht contact hebt. 1,5 meter afstand is dan niet nodig. Dit is steeds dezelfde persoon.
  Familiefeesten kunnen enkel met het eigen gezin, wonende onder hetzelfde dak + 1 knuffelcontact.
  Woon je alleen? Je mag jouw dicht contact en nog 1 extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn.

 • Hoe moet ik iemand condoleren bij een overlijden? Hoe troost je iemand? 
  Begrafenissen mogen doorgaan met 15 personen. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. Er is geen eten achteraf.
  Je kan iemand troosten door te bellen of een kaartje of brief te schrijven. Je kan ook een digitale boodschap, een fotokaart of bloemen opsturen. Hier kan de familie troost in vinden.

 • Mijn nichtje is jarig: hoe mag ik haar feliciteren? 
  Je mag elkaar buiten zien op 1,5 meter afstand (met maximum 4 personen).
  Je kan haar (video)bellen, een kaartje sturen, een cadeautje laten leveren, ...

 • Mag ik op bezoek bij familie in een woonzorgcentrum?
  De bezoekregeling van de woonzorgcentra in Lokeren vind je op de website van Sakura.
   

 • Mogen trouwfeesten doorgaan?
  De huwelijksplechtigheid mag doorgaan. Dit met een aanwezigheid van maximum 15 personen (kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgelijke stand en de bedienaar van de eredienst - bijvoorbeeld pastoor of imam - niet meegeteld).  Er is geen receptie of feest achteraf.
  Hoe feliciteer je het koppel? Stuur iets op met de post, versier de buitenkant van het huis of de tuin wanneer het toekomstig of pasgetrouwde koppel niet thuis is, stuur een leuke en creatieve videoboodschap, maak een krijttekening op de stoep, ...

 • COVID-19: Religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (update)
  (Bron: lokaalbestuur.vlaanderen.be)

  Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van State van 8 december 2020 nr. 249.177 werden de maatregelen over de collectieve uitoefening van de eredienst aangepast.

  Sinds 12 december 2020 mag een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn:

  • de burgerlijke huwelijken;
  • de begrafenissen en crematies, zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
  • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

  Tijdens deze activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m² is toegelaten;
  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

  Deze richtlijnen gelden tot nader bericht.

Meer info op www.info-coronavirus.be

 

Waarom? Daarom!