Quarantaine vs. Isolatie

Quarantaine

 • WAT betekent quarantaine precies? 

  Quarantaine betekent dat je thuisblijft en jezelf afzondert.

 • WAAROM moet je in quarantaine? 

  Je beschermt jezelf en anderen tegen het coronavirus.

 • WANNEER moet je in quarantaine gaan?

 • HOE LANG moet je in quarantaine?

  • Blijf 7 dagen in je huis. Of langer als je langer dan 7 dagen symptomen hebt. 
  • Je krijgt een test 7 dagen na:
   • de dag dat je contact had met een persoon die corona heeft
   • de dag dat je thuis komt van je reis. Kwam je terug uit een rode zone? Dan krijg je een test op dag 1 en op dag 7 na terugkeer.
  • Is jouw test negatief ? Dan mag je uit de quarantaine. Blijf nog 7 dagen extra waakzaam.
  • Is jouw test positief? Dan moet je verplicht in quarantaine/isolatie. Blijf nog minstens 7 dagen in je huis. Lees hier wat je moet doen.
  • Voel je je ziek ? Neem contact op met je huisarts.

  Opgelet: krijg je geen test (bijvoorbeeld kinderen onder de 6 jaar)? Dan blijf je 10 dagen in je huis. Na 10 dagen mag je je huis verlaten. Blijf nog 4 dagen extra waakzaam.

  Je kan zelf een afspraak maken voor een test in de Lokerse triagepost als je een hoogrisicocontact had of wanneer je terugkeert van een reis uit het buitenland: https://lokeren.be/corona/medische-zorgen/triagepost-lokeren


 • Wat als je VOLLEDIG GEVACCINEERD bent?

  De regels rond testing en quarantaine voor hoog-risicocontacten die volledig gevaccineerd zijn, worden versoepeld vanaf 24 juni 2021. Volledige vaccinatie betekent 14 dagen na de laatste dosis die vereist is voor het vaccin in kwestie.
  • Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich enkel laten testen op dag 1 en worden, bij negatief resultaat, vrijgesteld van een tweede test en quarantaine. In geval van weigering van een test moeten zij wel een quarantaine van tien dagen respecteren.

  • Uitzondering: de quarantaineregel blijft wel behouden voor volledig gevaccineerde personen in geval van een cluster van besmettingen, meer bepaald:
   • in een residentiële zorgcollectiviteit (zoals een woonzorgcentrum);
   • de collectiviteiten die kinderen en jongeren opvangen, zoals scholen, kinderopvangvoorzieningen, internaten, vrijetijdsactiviteiten, ... hebben hun specifieke kenmerken. Zo krijgen kinderen, en jongeren onder de leeftijd van 16 jaar momenteel geen vaccin. Deze leeftijdsgroepen hebben ook een kleinere kans op ziekte en geven het COVID-19- virus vermoedelijk minder snel door. Nadat de vaccinatie van grote groepen volwassenen achter de rug is,  moet er ruimte zijn om de test- en quarantaineregels voor kinderen en jongeren onder 16 jaar  onder de loep te nemen en aan te passen. In de komende weken zal het Regeringscommissariaat met 2 experten samenzitten om nieuwe medisch onderbouwde en realistische regels uit te werken. De IMC Volksgezondheid zal deze begin juli bespreken in nauw overleg met de andere bevoegde ministers. 


 • Wat kan/mag je (niet) wanneer je in quarantaine zit? 

  • Draag altijd een mondneusmasker
  • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter of de supermarkt
  • Laat geen andere personen in je huis
  • Je mag niet op bezoek bij anderen
  • Je mag in je tuin of op je terras zitten
  • Je meet 2 keer per dag je temperatuur
  • Zet je ramen open
  • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
  • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
  • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan
  • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan
  • Gebruik een andere slaapkamer dan de personen die in je huis wonen, als het kan

 • Iemand uit mijn gezin moet in quarantaine, dus ik ook. Wat mag/kan ik doen, ik ben niet ziek. 
   
  • Ga niet naar je werk of naar school. Je mag van thuis werken
  • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter of de supermarkt
  • Laat geen andere personen in je huis
  • Je mag niet op bezoek bij anderen
  • Je mag in je tuin of op je terras zitten
  • Zet je ramen open
  • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
  • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
  • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan
  • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan

Isolatie

 • Wat betekent isolatie precies?

  Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 10 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. 
  Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

 • Wat moet je doen wanneer je in isolatie bent?

  De maatregelen voor als je in isolatie zit, verschillen niet veel van de maatregelen voor als je in quarantaine zit. Wat komt erbij?

  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen.
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen.
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten. "Het getuigt van respect en naastenliefde om mensen uit je omgeving zelf al op de hoogte te brengen."

   

Meer info op www.info-coronavirus.be en Coronatesten en quarantaine | Vlaanderen.be