Het licht gaat uit

Openbare verlichting

Openbare verlichting zorgt voor veiligheid op de weg en draagt bij tot een veilig gevoel in het openbaar, herkenbaarheid en sfeer. Toch kan besparen op openbare verlichting  een steentje bijdragen in een duurzaam beleid. Als we verlichten waar en wanneer het nuttig is en overbodige openbare verlichting vermijden, kunnen we het energieverbruik en de lichtvervuiling aanzienlijk verminderen.

 

Led

Stad Lokeren is al enige tijd bezig met het “verledden” van de openbare verlichting. Dit wil zeggen dat de huidige verlichting wordt vervangen door ledverlichting. Deze verbruiken enerzijds een stuk minder, maar hebben daarnaast ook het voordeel dat ze voor een stuk minder strooilicht zorgen. Het licht schijnt gerichter waardoor er minder onnodig omgevingslicht veroorzaakt wordt (bijvoorbeeld naar woningen toe). Bovendien kan deze verlichting ook deels gedimd worden. Door de lichtsterkte te verminderen, wordt er zo al deels beperkt energie bespaard. Tegen het einde van 2024 zal er reeds 80% verled zijn.


Dimmen en doven

In het kader van besparingen in de huidige energiecrisis heeft Stad Lokeren ervoor gekozen de lichten te dimmen of doven waar mogelijk in samenspraak met Fluvius, die ons verlichtingsnet beheert. Deze actie betekent een halvering van het huidige energieverbruik en dus ook van de huidige kostprijs.

Vorig jaar in september werd beslist om de openbare verlichting buiten de woonkernen ’s nacht te doven tussen 23 en 5 uur. Met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Een maatregel om bewuster om te gaan met onze energie. Het doofscenario werd eind augustus geëvalueerd. Uit cijfers van de politie blijkt dat het doven van de straatverlichting geen impact heeft op het aantal verkeersongelukken of het aantal gepleegde woningdiefstalen.

Desondanks is er toch een subjectief onveiligheidsgevoel bij de burgers. Daarop werd beslist dat de lichten minder lang gedoofd zullen worden, namelijk van 24 tot 4 uur. Met deze aanpassing heeft de stad nog altijd een energiebesparing van 546 960 kWh per jaar (14% minder dan de voorziene besparing). Het bestuur vindt zowel de energiebesparing als de veiligheid van haar burgers belangrijk en heeft hiermee gekozen voor een gulden middenweg.


Tegelijk werd nu al beslist dat de openbare verlichting op Lokers grondgebied tijdens de ganse duurtijd van de Lokerse Feestweek niet gedoofd zal worden in het kader van algemene veiligheid voor elke burger en bezoeker.


Fluvius start vanaf maandag 6 november met de aanpassingen aan de kabines zodat de zones waar we doven worden beperkt van 24 tot 4 uur. Deze aanpassingen gaan zo’n 2 à 3 weken zullen duren.

 

Waar gaat het licht uit?

We kozen ervoor het licht in de stads- en dorpskernen niet te doven. In die zones zal de openbare verlichting dus ten allen tijde blijven branden. Daarnaast zijn er heel wat gewestwegen waar AWV over beslist en er momenteel geen sprake is van doven.

Het doven kan niet gekozen worden per straat of regio, wel per elektriciteitscabine. Hiervoor is bepaalde apparatuur voor nodig. Gezien verschillende steden ervoor kiezen om op deze manier energie te besparen, was het doven van alle gewenste openbare verlichting niet mogelijk. Daarom werken we in meerdere fases. Zodra er nieuwe apparatuur beschikbaar is, zullen er stelselmatig meerdere cabines worden aangepast en zullen de zones waar openbare verlichting dooft stijgen.

 

 

Mijn straat blijft (deels) branden?

Blijft de verlichting in jouw straat volledig of deels branden ondanks je niet in het centrum woont? Dan kan het zijn dat jouw straat (deels) onder een cluster van een stads- of dorpskern valt en dus ‘vasthangt’ aan een cabine waar de schakelaar aan blijft staan.

 

Veiligheid

Uiteraard nemen we veiligheid op de openbare weg voorop. Signalisatie op gevaarlijke punten zal zo indien nodig worden bijgestuurd. Daarnaast blijkt uit studies dat er echter geen stijging is van ongevallen of inbraken wanneer het licht uitgaat. Qua inbraken bleek zelfs het tegendeel waar… Op momenten dat kinderen en jongeren naar school gaan en op spitsmomenten voor woon-werkverkeer zal de openbare verlichting branden zoals je dit gewoon bent. De situatie zal ook continue worden geëvalueerd: signalisatie op gevaarlijke punten zullen we zo indien nodig bijsturen.

Daarnaast blijkt uit studies dat er echter geen stijging is van ongevallen of inbraken wanneer het licht uitgaat. Qua inbraken bleek zelfs het tegendeel waar… Samen met de politie werd bovendien ook een test uitgevoerd waaruit bleek dat de beelden van het cameranetwerk, dat is uitgerust met een infraroodcamera’s, voldoende duidelijk zijn bij duisternis.

 

Energiebesparend verlichtingsplan in kaart 

Op deze kaart krijg je een indicatie van de verlichting die blijft branden en welke dooft.