Het licht gaat uit

Openbare verlichting

Openbare verlichting zorgt voor veiligheid op de weg en draagt bij tot een veilig gevoel in het openbaar, herkenbaarheid en sfeer. Toch kan besparen op openbare verlichting  een steentje bijdragen in een duurzaam beleid. Als we verlichten waar en wanneer het nuttig is en overbodige openbare verlichting vermijden, kunnen we het energieverbruik en de lichtvervuiling aanzienlijk verminderen.

 

Led

Stad Lokeren is al enige tijd bezig met het “verledden” van de openbare verlichting. Dit wil zeggen dat de huidige verlichting wordt vervangen door ledverlichting. Deze verbruiken enerzijds een stuk minder, maar hebben daarnaast ook het voordeel dat ze voor een stuk minder strooilicht zorgen. Het licht schijnt gerichter waardoor er minder onnodig omgevingslicht veroorzaakt wordt (bijvoorbeeld naar woningen toe). Bovendien kan deze verlichting ook deels gedimd worden. Door de lichtsterkte te verminderen, wordt er zo al deels beperkt energie bespaard.


Dimmen en doven

In het kader van besparingen in de huidige energiecrisis heeft Stad Lokeren ervoor gekozen de lichten te dimmen of doven waar mogelijk in samenspraak met Fluvius, die ons verlichtingsnet beheert. Deze actie betekent een halvering van het huidige energieverbruik en dus ook van de huidige kostprijs.

Vanaf 14 november starten we met een eerste fase en zal dus een groot deel van de gewone openbare verlichting ’s nachts doven. Dit telkens van 23 tot 5 uur, met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Dus na 5 uur 's ochtends en voor 23 uur verandert er niets aan het huidige verlichtingsplan. Tijdens spits- en schooluren zal  openbare verlichting branden zoals tot op heden het geval was.

 

Waar gaat het licht uit?

We kozen ervoor het licht in de stads- en dorpskernen niet te doven. In die zones zal de openbare verlichting dus ten allen tijde blijven branden. Daarnaast zijn er heel wat gewestwegen waar AWV over beslist en er momenteel geen sprake is van doven.

Het doven kan niet gekozen worden per straat of regio, wel per elektriciteitscabine. Hiervoor is bepaalde apparatuur voor nodig. Gezien verschillende steden ervoor kiezen om op deze manier energie te besparen, was het doven van alle gewenste openbare verlichting niet mogelijk. Daarom werken we in meerdere fases. Zodra er nieuwe apparatuur beschikbaar is, zullen er stelselmatig meerdere cabines worden aangepast en zullen de zones waar openbare verlichting dooft stijgen.

Voor fase 1 kozen we er dan ook voor om de zwaarste cabines (grootste vermogens) als eerste uit te schakelen. Dit zijn de dichtst bewoonde zones waarop heel wat openbare verlichting is geconcentreerd (bv. wijken). Zo kunnen we in deze eerste fase toch al spreken van een besparing op ongeveer 40% van de totale openbare verlichting.

Tweede fase

Fase 1 zal tegen 21 november volledig op punt staan. Aansluitend starten we met fase 2 en passen we de volgende 40 cabines aan.

Mijn straat blijft (deels) branden?

Blijft de verlichting in jouw straat volledig of deels branden ondanks je niet in het centrum woont? Dan kan het zijn dat jouw straat (deels) onder een cluster van een stads- of dorpskern valt en dus ‘vasthangt’ aan een cabine waar de schakelaar aan blijft staan.

 

Veiligheid

Uiteraard nemen we veiligheid op de openbare weg voorop. Signalisatie op gevaarlijke punten zal zo indien nodig worden bijgestuurd. Daarnaast blijkt uit studies dat er echter geen stijging is van ongevallen of inbraken wanneer het licht uitgaat. Qua inbraken bleek zelfs het tegendeel waar… Op momenten dat kinderen en jongeren naar school gaan en op spitsmomenten voor woon-werkverkeer zal de openbare verlichting branden zoals je dit gewoon bent. De situatie zal ook continue worden geëvalueerd: signalisatie op gevaarlijke punten zullen we zo indien nodig bijsturen.

Daarnaast blijkt uit studies dat er echter geen stijging is van ongevallen of inbraken wanneer het licht uitgaat. Qua inbraken bleek zelfs het tegendeel waar… Samen met de politie werd bovendien ook een test uitgevoerd waaruit bleek dat de beelden van het cameranetwerk, dat is uitgerust met een infraroodcamera’s, voldoende duidelijk zijn bij duisternis.

 

Energiebesparend verlichtingsplan in kaart 

Op deze kaart krijg je een indicatie van de verlichting die blijft branden en welke dooft.