Wat doet de stad?

Onze stad is de laatste jaren al actief bezig geweest rond energie. Zo beschikken al heel wat stadsgebouwen over ledverlichting. Denk maar aan het stadhuis, de politie, SBS Spoele en de nieuwbouw van SBS Eksaarde. Bij nieuwe bouw- of renovatieprojecten van stadsgebouwen wordt led automatisch geïnstalleerd, in combinatie met bewegingssensoren, wat leidt tot een optimaler energieverbruik.

Maar ook investeren in zonnepanelen is iets wat de stad al langer doet en bij de komende projecten steevast zal doortrekken, zoals onder meer bij het postgebouw, het voormalige Financiën-gebouw, de nieuwe brandweerkazerne, en het nieuwe zwembad.

Op duurzame mobiliteit wordt de laatste jaren al actief ingezet. De gekende stadscampagne VéLokeren is hiervan een mooi voorbeeld. Het feit dat de huurfietsen van Blue-bike binnen onze stad zo populair zijn, zegt veel over de verschuivingen in mobiliteit bij de Lokeraar. Autodelen sluit hier ook mooi op aan, de burger gaat veel bewuster nadenken over de manier waarop hij zich verplaatst.

Daarbij komt nog eens dat elk stadsgebouw, waaronder ook de politie, de gebouwen van de EVA-vzw en de woonzorgcentra van Sakura 100% groene stroom verbruikt.

Energiemaatregelen op korte termijn

Zodra mogelijk gaan deze energiebesparende maatregelen in voege:

 • De straatverlichting wordt gedoofd tussen 23 uur en 5 uur ’s ochtends, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht.

Deze actie betekent een halvering van het huidige energieverbruik en van de huidige kostprijs. Concreet wordt de hiermee gepaarde besparing geraamd op 600 000 euro, op jaarbasis.
Uiteraard blijft de veiligheid belangrijk. Daarom blijft de bestaande verlichting behouden in een aantal stadskernen, en wordt deze maatregel geëvalueerd. Het doven van de openbare verlichting wordt gecoördineerd en zo snel mogelijk uitgevoerd door netwerkbeheerder Fluvius (wiens timing we vanzelfsprekend dienen te respecteren).

 • De verwarming in alle stadsgebouwen zal waar mogelijk met minstens één graad verlagen. Deze ingreep betekent een besparing van 7% aan energie.

 • De stadsfonteinen (Markt, Prinses Josephine-Charlotte park, Groentemarkt) worden vroeger dan anders uitgezet, en dus niet enkel in het kader van de vrieskou.

 • De koeling van het stedelijk dataserverpark zal aangepast worden, wat ook een besparing met zich meebrengt.

 • Het ledscherm op de Markt, ter hoogte van de Schoolstraat, wordt definitief weggehaald. Het scherm is verouderd en verbruikt onnodig energie.

Energie voor de toekomst

Naast deze maatregelen op korte termijn, tekende de stad al langer plannen op rond energiebesparende maatregelen en acties. De impact hiervan zal vanzelfsprekend pas merkbaar zijn op langere termijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • Tegen 2030 stelt de stad zich als doel om alle openbare verlichting te hebben omgeschakeld naar interactieve ledverlichting, waardoor er vlotter en efficiënter gedoofd én gedimd kan worden.

 • Omvormen van stookplaatsen in stadsgebouwen;x

 • Onderzoek naar drijvende zonnepanelen op de vijver in E17/3.

 • Installeren van zonnepanelen bij elke ingrijpende renovatie of bouw van nieuwe stadsgebouwen (postgebouw, zwembad, brandweerkazerne, Kunstacademie,  voormalig Financiëngebouw, …).

 • Plaatsen van toestellen op zonne-energie, zoals bijvoorbeeld snelheidsborden.

 • Stelselmatig ‘ver-led-den’ van de verlichting van verschillende Lokerse voetbalvelden.

 • Ondersteunen van energiescans in de vele Lokerse jeugdlokalen.