Groenblauwpeil

Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zetten gemeenten zich dus onder meer in om groenblauwe maatregelen te nemen.

Groene maatregelen = Werf 1 uit het LEKP ‘Vergroening’
Blauwe maatregelen = Werf 4 uit het LEKP ‘Regenwater’

Groene maatregelen zijn bedoeld om:

  • hittestress tegen te gaan
  • biodiversiteit te bevorderen

Blauwe maatregelen:

  • stimuleren hergebruik, buffering en infiltratie van regenwater
  • helpen hittestress te verminderen
  • stimuleren groenblauwe dooradering
  • vermijden wateroverlast
  • vermijden watertekort

Om een overzicht te krijgen van alle groenblauwe acties en projecten in Vlaanderen, werd de online toepassing ‘Groenblauwpeil’ opgezet. Deze tool helpt om de groene en blauwe doelstellingen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) te monitoren. Gemeenten, maar ook professionals en burgers kunnen aan de slag gaan met deze tool. Door je groenblauwpeil te bepalen, kan je jouw huis en tuin klimaatbestendig(er) maken.

Heb jij sinds 2021 extra bomen geplant, een heg, haag of geveltuin aangeplant of een natuurgroenperk aangelegd?

Laat het ons weten via dit formulier. Wij registreren deze gegevens dan op het Groenblauwpeil zodat deze aanplantingen meetellen voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).