Afvalwaterzuivering in Lokeren

Weet jij wat er gebeurt met het afvalwater van je toilet, douche, vaatwasser, ...? In Vlaanderen is 86% van alle huishoudens aangesloten op de openbare riolering. Van daaruit gaat het afvalwater richting één van de 329 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van Aquafin waar het water gezuiverd wordt in drie stappen:

  1. De mechanische zuivering haalt grof afval (bladeren, zand, blikjes, plastic …) uit het water door het te zeven.
  2. De biologische zuivering (door levende beestjes of micro-organismen) verwijdert biologisch afbreekbaar materiaal, zoals stikstof en fosfor.
  3. In de nazuivering bezinkt het slib waardoor een bovenlaag van gezuiverd water ontstaat. Dat gezuiverde water wordt teruggeleid naar een waterloop. In Lokeren wordt het gezuiverde afvalwater in de Durme geloosd.

Wat kan jij doen?

Proper water is niet alleen belangrijk voor de vissen en de natuur, maar ook voor ons! Oppervlakte- en grondwater wordt namelijk gebruikt als basis om drinkwater van te maken. Hoe vuiler dat water, hoe duurder het is om het te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit en dat voelen wij op onze drinkwaterfactuur. Zó draag jij je steentje bij aan proper water:

  1. Gooi vochtige doekjes nooit in het toilet, maar wel bij het restafval! Ze zijn biologisch afbreekbaar, maar de weg tussen je toilet en de riool is te kort om dat ook effectief te doen. Ze zorgen dus voor verstopping bij je thuis of in de riool én hun sterke vezelstructuur trekt zelfs pompen op het rioolstelsel kapot.
  2. Spoel vervallen medicijnen niet door in je toilet, maar breng ze gratis binnen bij de apotheek. Medicijnen bevatten schadelijke stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn en zo via de riolering het milieu en de vissen schaden.
  3. Olie en frituurvet kunnen je sifons doen dichtslibben en breng je dus best naar het recyclagepark.
  4. Hergebruik regenwater maximaal: je toiletten doorspoelen, planten wateren, je auto wassen, .... Het is niet alleen goed voor het zuiveringsproces, want hoe minder regenwater er toekomt bij Aquafin hoe beter, het is ook goed voor je portemonnee. Regenwater valt gratis uit de lucht, zonde om het niet te gebruiken dus. Vraag op lokeren.be/regenwater-hergebruiken je premie aan om een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening te installeren.

Meer weten over waterzuivering? Neem dan een kijkje op aquafin.be.

Wist je dat ...

... Aquafin in 2025 een grote renovatie plant van de Lokerse rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Zelebaan zodat er meer afvalwater gezuiverd kan worden?

… waterwetenschapper Marjolein Vanoppen in een toffe videoreeks de verschillende zuiveringsstappen uitlegt? Bekijk de filmpjes via de QR-code of op aquafin.be/onderwijs/secundair-onderwijs.