Onderhoud grachten

Informatie

Grachten zorgen voor een natuurlijke buffer en plaatselijke infiltratie van regenwater.
Zo wordt de kans op wateroverlast verminderd. Het onderhoud ervan is dus erg belangrijk.
Maar wie is hiervoor eigenlijk verantwoordelijk?


Erkende waterlopen

Dit zijn grote grachten doorheen het volledige grondgebied Lokeren. Ze verzamelen water en voeren dit af naar de Lede, Zuidlede, Moervaart en Durme. De bedding van zo een waterloop op of aan uw perceel is niet uw eigendom, maar openbaar domein. Deze waterlopen worden dan ook onderhouden door het stads- of polderbestuur.

Niet zeker of het gaat over een privégracht of een erkende waterloop?
U kan dit gemakkelijk zelf nakijken op het Geoloket Waterlopen.

Straatgrachten

Loopt er een gracht tussen uw perceel en de openbare weg? Dan spreken we over een straatof baangracht. In de meeste gevallen ligt deze (deels) op openbaar domein. Het  onderhoud hiervan is voor stad Lokeren.

Merkt u afwateringsproblemen? Laat ons dit gerust weten.

 

Private grachten

Alle andere grachten zijn privégrachten. Wie het onderhoud moet doen, wordt bepaald door de perceelgrens. Ligt die in het midden van de gracht, dan zijn beide eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Ligt deze volledig op uw perceel, dan staat u in voor het onderhoud van de volledige gracht op uw perceel. Frequent onderhoud van een gracht is een noodzaak. Wist u dat u volgens het veldwetboek verplicht bent ervoor te zorgen dat water van een hoger gelegen perceel vlot kan passeren?

Niet zeker waar uw perceelgrens eindigt? Contacteer ons vrijblijvend.

 

Een overwelving of betuining

Voor het plaatsen van een overwelving of betuining in de straatgracht, heeft u toestemming nodig van de stad. Wilt u dit in uw privégracht, hou er altijd rekening mee dat waterinfiltratie mogelijk blijft. Dit zowel via de bodem van de gracht als via de taludwanden. De buffercapaciteit van de gracht mag ook niet verkleind worden.

 

Maar hoe onderhoud ik mijn gracht nu best?

Maai de zijkanten
De hellingen of taluds van de gracht worden best regelmatig gemaaid.

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
De wortels van planten zorgen voor een stevige zijkant of talud van de gracht. Hoe meer planten op de talud, hoe beter de gracht bestand is tegen bodemerosie. Gebruik zeker geen pesticiden. Deze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en de natuur. Ze kunnen de bodem, het water en de lucht vervuilen en maken planten en dieren ziek. Zodra die pesticiden in het milieu terechtkomen, zijn deze nog moeilijk te verwijderen. Wens je meer info over pesticidevrij onderhoud, kijk eens op Zonder is gezonder.

Verwijder zwerfvuil
Zwerfvuil kan zorgen voor verstoppingen. Kijk dus regelmatig na of er zich geen vuil in de gracht bevindt en verwijder dit indien toch aanwezig.

Ruim slib
Een gracht met veel slib kan moeilijker water afvoeren. De gracht slibvrij maken kan gemakkelijk met een schop, spade of hark. Slib ruimen hoeft niet altijd voor de hele gracht. Zo is het voldoende om elk najaar een ander deel van de gracht onder handen te nemen.

Verwijder af en toe waterplanten
Waterplanten zorgen voor een natuurlijke zuivering. Daarnaast verstevigen ze de oever en bieden bescherming voor dieren. Maar als ze beginnen woekeren, is het niet slecht om er een deel te verwijderen.

 

Heeft u nog vragen?

Contacteer gerust onze dienst Infrastructuur - Wegen en Rioleringen

Hinder

Geen inhoud