Groene actie ondernomen? Laat het ons weten!

Heb jij sinds 2021 extra bomen geplant, een heg, haag of geveltuin aangeplant of een natuurgroenperk aangelegd? Laat het ons weten via dit formulier. Wij registreren deze gegevens dan op het Groenblauwpeil zodat deze aanplantingen meetellen voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).