25/08/2020

Mondmasker opzetten in openlucht voortaan enkel verplicht als 1,5 meter afstand niet mogelijk is

Algemeen nieuws

De coronacijfers in onze stad gaan de goede richting uit. Begin augustus stond Lokeren nog vooraan in de lijst met steden en gemeenten wat het aantal besmettingen betreft. Ondertussen renderen de genomen maatregelen en zien we het aantal besmette Lokeraars fors dalen. Dat is in de eerste plaats uiteraard te danken aan de volgehouden inspanningen en inzet van de Lokeraars zelf. Het stadsbestuur beseft dat het niet altijd eenvoudig is om de voorschriften dag na dag te volgen maar bedankt de Lokeraars omdat ze dat toch steeds nauwgezet hebben gedaan. Het kwam de gezondheid van onze stadsgenoten overduidelijk ten goede.

Uiteraard is er nog steeds geen reden tot euforie. Het virus is niet weg en waakzaamheid blijft geboden. Nog even volharden is de boodschap zodat de start van het nieuwe schooljaar niet in het gedrang komt. En de schoolweken nadien, want de organisatie van het onderwijs zal vanaf dan worden toegespitst op de lokale coronacijfers.

Vanaf 29 juli was het in Lokeren verplicht om een mondmasker te dragen in de bebouwde kom. Deze mondmaskerplicht werd heel goed opgevolgd en de politie heeft dit steeds op een realistische manier gehandhaafd. Tegelijk met het dalend aantal besmettingen merken we ook dat het draagvlak voor het verplicht dragen van een mondmasker kleiner wordt. De stad vaardigt daarom ook een versoepeling uit. Je bent voortaan verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben en dit te dragen als je contact hebt met mensen van buiten jouw bubbel en je geen 1,5 afstand kan houden. We rekenen op het gezond verstand van onze inwoners en bezoekers. De kans op verspreiding is reëel als je babbelt tegen elkaar en hierbij geen afstand kan houden. Verder moet je natuurlijk nog altijd je mondmasker verplicht dragen op de plaatsen die federaal bepaald zijn zoals op het openbaar vervoer, op markten, in horecazaken (behalve als je aan de tafel zit), in winkels, in de bibliotheek, in openbare gebouwen, bij evenementen, …

Wat evenementen betreft heeft de nationale veiligheidsraad beslist dat voortaan indoor activiteiten met 200 personen kunnen doorgaan, outdoor werd dat aantal opgetrokken naar 400. Stad Lokeren bekijkt momenteel hoe we binnen de stad, o.a. voor het Cultuurcentrum met deze nieuwe maatregel zullen omgaan. Meer nieuws hieromtrent volgt later.