01/09/2020

Veilige start aan de Lokerse schoolpoorten

Algemeen nieuws

Het schooljaar 2020-2021 is van start gegaan. Waar we het vorige op een atypische manier afsloten, gaan we het nieuwe jaar in vol enthousiasme, hoop, maar zeker ook voorzichtigheid.

Code geel, met hoge waakzaamheid

Momenteel geldt voor het volledige Belgische onderwijs “code geel met hoge waakzaamheid”. Dat betekent concreet dat er binnen de scholen op dit moment een laag risico is op besmetting, gebaseerd op de huidige besmettingscijfers.

Kleuter en lager onderwijs

Voor kinderen uit de lagere en de kleuterscholen zal de start van het schooljaar quasi “normaal” verlopen. De nadruk ligt hier vooral op het openbaar domein, bijv. het afzetten en ophalen van kinderen aan de schoolpoort, waarbij de afstandsregels en het dragen van een mondmasker van kracht zijn. Contact met externe volwassenen binnen het schooldomein wordt zoveel mogelijk vermeden.

Afspraken voor secundair onderwijs

Voor middelbare scholieren (+ 12-jarigen) werden er interne afspraken gemaakt tussen het Lokerse stadsbestuur, de lokale politie en de directies. Dit volgend op de geldende maatregelen vanuit de federale overheid. Zo dienen deze scholieren altijd een mondmasker bij zich te hebben op het openbare terrein (buiten de schoolpoorten) en dit te dragen wanneer afstand houden niet mogelijk is. Ook is samenscholing (met meer dan 10 personen in openlucht, mits voldoende afstand) verboden en worden scholieren gevraagd altijd de kortste rit te nemen van huis naar school en omgekeerd. Ook in de klassen zelf dienen zij, maar ook de leerkrachten, een mondmasker te dragen. Op deze manier wordt gehoopt dat iedereen het hele schooljaar kan en mag blijven doen vanop de schoolbanken. Uiteraard gelden de federale maatregelen zoals het dragen van het mondmasker op het openbaar vervoer (ook aan de haltes en in het station), in winkels, in openbare gebouwen, op drukke plaatsen, op markten, ook voor scholieren.

Continue opvolging gegarandeerd door de scholen, het stadsbestuur en de lokale politie

Naast het reguliere toezicht op de naleving van de coronamaatregelen, zal de lokale politie bij opstart van het schooljaar extra waakzaam zijn rond de schoolpoorten.

‘Alle Lokerse scholen hebben een risicoanalyse gemaakt en afgestemd met de bevoegde instanties. Dit wordt continu opgevolgd en herbekeken indien nodig. Mocht er iets wijzigen, dan informeren de scholen de ouders en leerlingen rechtstreeks.’, aldus schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt.

Contactopvolging binnen de schoolmuren

Stad Lokeren heeft enkele weken geleden al een eigen lokale contactopsporingscel opgestart, in samenwerking met de lokale huisartsenvereniging. Dit om de contact tracing van korter bij te kunnen opvolgen en detecteren.

Voor de scholen zal het CLB deze rol op zich nemen. Mochten er zich besmettingen voordoen van leerlingen of leerkrachten binnen de schoolomgeving, zal het CLB dit meteen opvolgen. Deze opvolging gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale contactopsporingscel van stad Lokeren.

‘Het is al heel wat van “moeten” geweest de laatste tijd. En ook bij de opstart van het nieuwe schooljaar zijn er weer een reeks voorwaarden en afspraken vastgelegd, zo ook voor onze schoolgaande jeugd. Deze afspraken zijn gebaseerd op het advies van de experten van de GEES en zijn in ons eigen belang om het schooljaar 2020-2021 te kunnen starten én uitdoen op de schoolbanken. We hopen dan ook dat iedereen zich aan de afspraken zal houden.”, aldus burgemeester Filip Anthuenis.

Het volledige stadsbestuur wenst alle Lokerse leerlingen, scholieren en leerkrachten alvast een succesvol en gezond nieuw schooljaar toe.