08/09/2020

Pastorij Daknam verkocht

Algemeen nieuws

Op 25 augustus jl. werd er een belangrijke stap gezet in de verkoop van de pastorij in Daknam (Daknam-Dorp 30). Conform de verkoopprocedure via FED-net vzw werden de ingediende biedingen geopend. De verkoop werd toegekend aan de hoogste bieder. Die bood 651 000 euro voor het pand. Dit bedrag was een aanzienlijk pak hoger dan de originele vraagprijs.

Schepen van Financiën Stefan Walgraeve zegt hierover het volgende: ‘We zijn enorm verheugd dat het bedrag van 400 000 euro dat ingeschreven was in de begroting, met 251 000 euro overtroffen wordt. Ofte een meeropbrengst van circa 60%.’

Intussen werd de onderhandse akte door de kandidaat-koper ondertekend en wordt deze vervolgens ter ondertekening voorgelegd aan de gemeenteraad van stad Lokeren. Deze ondertekening geeft het akkoord van verkoop aan en staat bijgevolg gelijk aan de eigenlijke verkoopovereenkomst.

Burgemeester Filip Anthuenis is alvast enthousiast over de verkoop: ‘Het is fantastisch dat de pastorij-site van Daknam een herbestemming krijgt dat mee het gezicht van deelgemeente Daknam zal bepalen’.

De kopers houden eraan om voorlopig anoniem te blijven. Er werden ook nog geen verdere concrete plannen met de pastorij overgemaakt aan het stadsbestuur.