09/09/2020

Gemeenteraad verhuist naar de fuifzaal

Algemeen nieuws

De afgelopen gemeenteraden waren op z’n minst atypisch te noemen. Sinds de intrede van het coronavirus in ons land en dus ook in Lokeren, vond vanaf maart de gemeenteraad in beperkte samenstelling plaats. Dit omwille van de geldende veiligheidsvoorschriften en de afstandsregels. Later werd de gemeenteraad deels digitaal georganiseerd via Teams, waardoor de niet-aanwezige gemeenteraadsleden ook konden meevolgen en deelnemen van thuis uit.

Gemeenteraad komt terug fysiek samen

Aangezien de huidige coronacijfers momenteel stabiel zijn in onze stad, werd beslist om de volgende gemeenteraad van maandag 14 september opnieuw fysiek te organiseren. Om dit veilig te kunnen laten verlopen, zal de fuifzaal in het Sport- en Jeugdcomplex gebruikt worden. Zolang de coronamaatregelen het vereisen, zal de gemeenteraad op deze manier plaatsvinden. In de zaal kunnen 50 personen worden toegelaten, rekening houdend met een social distance van 1,5 meter.

Tien open plaatsen via registratie

Concreet betekent dit dat er naast de college- en gemeenteraadsleden het aanwezige stadspersoneel en twee journalisten nog 10 vrije plaatsen zijn voor Lokeraars die graag aanwezig zijn. Let wel: wie graag wilt komen, dient zich op voorhand te registeren. Zodra de plaatsen ingevuld zijn, worden de inschrijvingen afgesloten.

Praktisch

Gemeenteraad september maandag 14 september om 20 uur

Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2

Ingang fuifzaal via de hoofdingang

Inschrijven als publiek kan door je naam en contactgegevens te bezorgen aan de dienst secretariaat: secretariaat@lokeren.be of 09 340 94 07.