11/09/2020

Wifi4EU: gratis Wifi binnen de stad

Algemeen nieuws In de kijker

Met WiFi4EU neemt Europa een initiatief om in zo veel mogelijk steden en gemeenten gratis Wifi aan te bieden op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, musea, … Eind 2018 stelde Lokeren zich kandidaat voor dit transparante netwerk en er werd een Europese subsidie toegekend van 15 000 euro. Initieel moest het project binnen de 18 maanden na toekenning van de subsidie operationeel zijn, maar door de coronacrisis is de uitvoeringstermijn nu verlengd met 8 maanden. Hierdoor de is de nieuwe deadline februari 2021.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Er zullen 10 antennes worden geïnstalleerd op bestaande camerapalen en gevels in het stadscentrum. Via een portaal zal men zich kunnen registreren. Het netwerk is beveiligd zodat er verder niets met de geregistreerde data kan worden gedaan. De sensoren in de antennes kunnen in de toekomst ook tijdelijk geactiveerd worden om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld luchtvervuiling. Op de afbeelding zie je dankzij de groene zones waar het netwerk buiten beschikbaar zal zijn. Voor binnen is dit alvast het geval in het Sport- en Jeugdcomplex waar de fuifzaal, inkom en Huis van het Kind gedekt zijn. Evaluatie zal uitwijzen of deze zones met gratis Wifi binnen de stad nog zullen uitbreiden.