29/09/2020

Stad Lokeren onderneemt water bezuinigende acties

Algemeen nieuws

Het klimaat en onze weersomstandigheden veranderen. Langere periodes van warmte en droogte zijn geen uitzondering meer en bijna elke zomerperiode worden we met de gevolgen daarvan geconfronteerd. De stad zoekt en lanceert bijgevolg initiatieven om efficiënter en zuiniger met water om te springen.

Bouwwerven die in droogteperiodes grondwater oppompen om het grondwaterpeil tot onder de bouwput te doen dalen en het vervolgens in de riolering lozen waren in het verleden vaak een (terechte) doorn in het oog van de Lokeraar. De stad wil in de toekomst dan ook volop inzetten op retourbemaling waar mogelijk.

Hierbij wordt het opgepompte water elders terug in de bodem gebracht. Kan dit echt niet, of is de periode van bemalen te kort waardoor dit niet langer kostenefficiënt is, dan mag er geloosd worden in een nabijgelegen open gracht. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen zal lozen op de riolering in de toekomst nog mogelijk zijn. Bovendien wil de stad ook inzetten op het hergebruiken van dit bemalingswater: zodra de droogtecommissie ‘code oranje’ afkondigt, zal bemalingswater afkomstig van grotere projecten ter beschikking gesteld moeten worden aan mensen of instanties die het zouden kunnen gebruiken is.

Sproeien met gezuiverd afvalwater

Maar de stad doet meer. ‘Recent kocht de stad een grote citerne aangekocht om de stedelijke voetbalterreinen ook gedurende droge periodes te kunnen blijven bewateren. Die terreinen krijgen enkel nog ’s avonds water zodat verdamping tot een absoluut minimum wordt herleid’, aldus een tevreden burgemeester, Filip Anthuenis. Het water dat hiervoor gebruikt wordt is gezuiverd afvalwater dat de stad afneemt van het RWZI (=RioolWaterZuiveringsInstallatie) van Aquafin. ‘Het groen in de stad wordt ook met dit water besproeid en aannemers in dienst van de stad kunnen er een beroep op doen. Daarnaast zullen de planten in bermen en plantsoenen stapsgewijs worden vervangen door prairieplanten, planten die beter bestand zijn tegen de droogte’ vult schepen van Infrastructuur, Sabine Van Rysselberghe.

Kattenberg

Het grondwaterpeil in onze stad staat het laagst in augustus en september. Hierdoor en door de aanhoudende droogte bereikte dit een absoluut dieptepunt en kwam de vijver aan de Kattenberg in de Uebergdreef leeg te staan. Een fenomeen dat we ook op andere plaatsen in Lokeren kunnen vaststellen. Dergelijke vijvers kunnen in de toekomst worden gebruikt als buffer- en infiltratiebekken voor regenwater. Zo start binnenkort een samenwerking met Aquafin om het regenwater, dat reeds gescheiden werd van het afvalwater in de Karrestraat en Oude Heerweg, af te leiden naar de vijver aan de Kattenberg. Hier zal het gebufferd worden en krijgt het de tijd om te infiltreren. Van de lage waterstand maakte de stad overigens ook gebruik om bijvoorbeeld het zwerfvuil in de vijver aan de Kattenberg op te ruimen. En uiteraard kan de Lokeraar zelf ook een inspanning leveren om het waterverbruik te beperken: een douche nemen in plaats van een bad bijvoorbeeld, een spaardouchekop installeren, een spaartoets op het toilet installeren, waterzuinige huishoudtoestellen