14/10/2020

AZL denkt groots - plannen voor de toekomst

Algemeen nieuws

Het AZ Lokeren krijgt een nieuwe toekomst als specialisatieziekenhuis voor orthopedische en locomotorische aandoeningen (orthopedisch & locomotorisch centrum). Het ziekenhuis zal een referentie worden voor alle locomotorische aandoeningen in de brede regio. De plannen zijn ambitieus en komen tegemoet aan de vraag van de overheid om meer in te zetten op samenwerking en specialisatie.

Wat is een orthopedisch locomotorisch centrum?

Een orthopedisch locomotorisch centrum is een plaats waar een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, paramedici enz. in een multidisciplinair kader werken om een kwaliteitsvolle zorg te bieden aan de patiënt, en dit met betrekking tot de locomotorische disciplines zoals orthopedie, fysiotherapie – revalidatie, reumatologie, enz.

Er worden zowel verblijfsafdelingen, een dagziekenhuis als een revalidatiecentrum voorzien in het orthopedisch & locomotorisch centrum.

Wetenschappelijk onderzoek, opleiden van artsen en verpleegkundigen, het volgen van de laatste medische ontwikkelingen zijn voorbeelden van innovatie die in dit centrum tevens een belangrijke plaats zullen innemen.

Waarom deze stap?

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het voor het AZ Lokeren, als klein regionaal ziekenhuis, zorginhoudelijk (kwaliteit en veiligheid van de zorg), organisatorisch, infrastructureel en financieel onhoudbaar is geworden om een volwaardige invulling te geven aan wat maatschappelijk verwacht wordt van een acuut algemeen ziekenhuis. Om die redenen is beslist om onder andere de materniteiten van het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas samen te voegen op de hoofdcampus. We hebben begrip voor de reacties van de gynaecologen en vroedvrouwen, maar zijn er van overtuigd dat deze stap noodzakelijk is om ook op langere termijn de kwaliteit en patiëntveiligheid te kunnen blijven garanderen.

Zorgaanbod in de regio

In deze nieuwe toekomst voor het AZ Lokeren zullen, naast het orthopedisch & locomotorisch centrum, onder meer volgende behandelingen en multidisciplinaire diensten voorzien of uitgebreid worden: polikliniek met een uitgebreid aanbod aan verschillende functieonderzoeken, medische beeldvorming, inclusief NMR en nucleaire beeldvorming, gespecialiseerde revalidatiekliniek, functie klinisch labo met bloedname, low-care dialysecentrum, oncologisch dagziekenhuis, inwendig dagziekenhuis voor infuustherapie en endoscopie, poliklinisch hoofd- en halscentrum enz.

Informeren artsen en medewerkers

De medewerkers en artsen van het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas werden vandaag, 14 oktober 2020, als eersten op de hoogte gesteld van de richting waarin de beide ziekenhuizen willen evolueren in de loop van de komende 3 jaar.

Werkgarantie

Er zullen geen ontslagen vallen onder de medewerkers. Er zal maximaal ingezet worden op de invulling van de bestaande vacatures, een actieve begeleiding, heroriëntering en opleiding voor medewerkers.

Hierbij een eerste simulatie van wat een renovatie zou beteken. (foto)

Lokerse bestuurders

Ook de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur die zetelen namens de stad Lokeren (burgemeester Filip Anthuenis en gemeenteraadsleden Gerry De Landtsheer en Oguz Poyraz) staan achter het toekomstplan.

Burgemeester Anthuenis licht extra toe: “Het zijn ook voor ons zeer emotionele tijden, maar als bestuurders moeten we het gezond verstand laten zegevieren. Het voorgesteld plan is een zeer ambitieus, doordacht en evenwichtig plan dat een mooie toekomst geeft aan de AZL-campus.

Het plan beantwoordt aan de evoluties binnen het ziekenhuiswezen en geeft een antwoord op de beslissing van de hogere overheid van 2014, waarbij de AZL-campus dient te evolueren naar een proximiteitscampus verbonden aan een groter ziekenhuis.

Het voorgesteld plan gaat gepaard met een heroriëntering van de medische zorgen waarbij acute medische zorgen worden afgebouwd en waarbij een uitgebouwd dagziekenhuis en een heus modern regionaal orthopedisch centrum wordt neer geplant.

De afbouw van de meeste acute zorgen beantwoordt aan het alarmsignaal van een delegatie van de medische raad van AZL en van de ziekenhuisgeneesheren van AZN en AZL. Zij stelden enige tijd geleden dat de veiligheid van de patiënt in het gedrang dreigt te komen bij voortgezet beleid. Het zou misdadig zijn om geen gevolg te geven aan dit signaal.

Specifiek met betrekking tot de materniteit moet duidelijk zijn dat wij begrip hebben voor de recente acties en enorm veel respect hebben voor de inspanningen en resultaten van de medewerkers. Echter door het gebrek aan toekomstige medische rand-ondersteuning in AZL (7/7 en 24/24 pediatrie, neonatalogie, anesthesie, chirurgie, …. ) zou de toekomstige veiligheid van moeder en kind in het gedrang kunnen komen, wat natuurlijk onacceptabel is. Ook werd door Agentschap Zorg en Gezondheid duidelijk gemaakt dat er in de toekomst zorgstrategisch geen mogelijkheden zullen zijn voor een erkenning en subsidiëring van een materniteit op de AZL-campus.

De onduidelijkheid en de op til staande heroriëntering zorgde begrijpelijk voor commotie bij het AZL-personeel. De medewerkers kregen vandaag duidelijkheid en we benadrukken dat er geen ontslagen zullen vallen.

We slaan dus een nieuwe weg in. We leggen vandaag een ambitieus plan voor dat een mooie nieuwe toekomst biedt voor onze campus. Leve AZL.”