14/10/2020

Kinderclub Patjoepelke zoekt administratief medewerker

Algemeen nieuws Kinderopvang

EVA-vzw GEZINSWELZIJN LOKEREN
Kinderclub Patjoepelke
richt een vergelijkend examen in voor

EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DEELTIJDS (12u)
Diplomavereiste: hoger secundair onderwijs
(indiensttreding voorzien op 01.01.2021)

Voor deze functie wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

Om zich kandidaat te stellen, dienen de sollicitanten de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden af te halen op het secretariaat van de buitenschoolse kinderopvang, Sociaal Huis, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 9u en 12u en tussen 13u en 16u00 of na afspraak 09/340 86 87.

Een geldige kandidatuur bestaat uit een motiviatiebrief, een kopie van een getuigschrift van het tweede jaar derde graad secundair onderwijs en een curriculum vitae. Kandidaturen moeten uiterlijk op donderdag 12 november 2020 ingediend worden. Dit kan door middel van een aangetekende zending of door afgifte op het secretariaat van de buitenschoolse kinderopvang, Lepelstraat 4 te Lokeren.

Het vergelijkend examen bestaande uit een schriftelijk en mondeling gedeelte, zal eind november/begin december 2020 georganiseerd worden. De exacte datum voor het vergelijkend examen wordt later schriftelijk meegedeeld.

Info: els.zaman@lokeren.be