01/12/2020

Stad Lokeren doet bod op voormalig gebouw Financiën Grote Kaai

Algemeen nieuws

Stad Lokeren is sterk geïnteresseerd in de ingebruikname van het administratief gebouw aan de Grote Kaai. Dat gebouw staat momenteel leeg, en werd tot eind 2019 in gebruik genomen door de FOD Financiën (belastingen, kadaster, registratie, btw).

Het gebouw is momenteel in eigendom van Befimmo, een patrimoniumvennootschap die na de ‘sale-en-lease-back-operatie’ van de Federale Regering van begin jaren 2000 ettelijke andere vergelijkbare gebouwen verwierf in België. Befimmo zette recent een aantal van die gebouwen te koop, waaronder het gebouw in Lokeren aan de Grote Kaai.

“De aankoop van dit centraal en strategisch gelegen gebouw is een historische kans voor stad Lokeren. We hebben een schatter aangeduid die een waardebepaling doet, waarop de stad vervolgens een bod zal uitbrengen. Aan de gemeenteraad van 14 december wordt de goedkeuring voorgelegd om dit budget vrij te maken in de meerjarenplanning. We beseffen natuurlijk dat er nog geïnteresseerden zijn, maar we gaan er helemaal voor. De verwerving van het imposante gebouw aan de Grote Kaai zou de cirkel rond maken om de ‘dienstverlening 2.0’ van de stad op punt te zetten.” aldus burgemeester Filip Anthuenis.

Stad Lokeren werkt momenteel op verschillende vlakken aan de optimalisering van de dienstverlening. Ook de renovatie en de inrichting van het oude Postgebouw op de Markt maken deel uit van het project.

“Zoals reeds eerder aangehaald, is het de bedoeling om in het oude postgebouw een uitgebouwd nieuw Infopunt Toerisme, een modern nieuw stadsarchief en een ceremonieel gedeelte te voorzien. De verwerving van het administratief gebouw op de Grote Kaai zou het mogelijk maken om de vele welzijnsdiensten, die vandaag verspreid zitten, te centraliseren in onze stad. Ook de inrichting van het in de meerjarenplanning voorziene ‘ Lokaal Dienstencentrum voor Senioren’ zou versneld een plaats kunnen krijgen in het gebouw aan de Grote Kaai.“ aldus Anthuenis.

De eventuele aankoop van het gebouw aan de Grote Kaai zou eveneens inhouden dat er afstand zou genomen worden van het gebouw in de Lepelstraat, waar het Sociaal Huis nu gevestigd is.