26/02/2021

Hervatting registratie van adreswijzigingen op de e-ID

Algemeen nieuws

In het kader van de huidige coronacrisis, is de registratie aan het loket van adreswijzigingen na vaststelling door de wijkagent gedurende de voorbije maanden beperkt gebleven tot dringende situaties. Vanaf 1 maart 2021 worden adreswijzigingen terug standaard geregistreerd aan het loket. Wie de voorbije maanden de wijkagent dus op bezoek kreeg n.a.v. een verhuis en zijn/haar nieuw adres nog niet kon laten registreren, wordt verzocht via https://lokeren.be/producten-en-diensten/adreswijziging-na-woonstcontrole-door-wijkagent een afspraak te maken bij de dienst burgerzaken-bevolking en rijbewijzen.

Ook wie vanaf nu een aangifte van adreswijziging doet, kan na het bezoek van de wijkagent zijn nieuw adres laten registreren op de e-ID.
Let wel: voor de registratie dien je je aan te melden tussen de 10e en de 20e werkdag na het bezoek van de wijkagent.