02/04/2021

Rouwhulde voor de heer Marc De Gryze, ereschepen Stad Lokeren

Algemeen nieuws

Geachte Mevrouw, Beste Janine,
Geachte Familie,
Beste Lokeraars,

We moesten op 31 maart jl. helaas definitief afscheid nemen van de heer Marc De Gryze, ereschepen van onze stad. Marc was een man die van Lokeren met veel engagement een mooiere stad maakte.

Hij was gemeenteraadslid van 1971 tot 2000.
Hij was schepen van Jeugd, Ruimtelijke Ordening en Milieu tussen 1983 en 2000.

Dertig jaar gemeenteraadslid en 18 jaar schepen, dat wil wat zeggen.
Het getuigt enerzijds van veel engagement van hemzelf, en anderzijds van veel vertrouwen en respect van de Lokeraar.

We verliezen een wijze man met veel visie, ideeën en idealen.
Met een open blik op de samenleving.

Marc was een socialist in hart en nieren die streed tegen onrechtvaardigheid.

Maar Marc kon ook de zon zien schijnen voor mensen met andere overtuigingen.

De 2 burgemeesters waaronder hij zijn schepenambt vervulde, Hilaire Liebaut en Georges Anthuenis, beamen dit ten volle.

Marc werkte samen met velen – burgers, collega-politici en ambtenaren - aan heel wat mooie projecten en verhalen.
Diplomatisch, met veel respect voor alle mensen rond de tafel, hoe verschillend ze ook waren.
Zijn luisterbereidheid en loyauteit droeg hij over op iedereen waarmee hij samenwerkte.
Menig personeelslid van stad Lokeren bewaart de beste herinneringen aan Marc.
Marc had nooit conflict of groot vertoon nodig om te geraken waar hij wilde landen.
Hij was een bijzonder verbindende figuur.

Als politicus – zowel vanuit de meerderheid als vanuit de oppositie -, als ambtenaar, als vrijwilliger, als rasechte Lokeraar.

Marc was de drijvende kracht achter vele beleidsdaden.
Hij zette zich met hart en ziel in voor natuurbehoud en natuurontwikkeling.
Als Vlaams ambtenaar op het departement Milieu en als Lokers schepen voor Milieu en Ruimtelijke Ordening.
Het fameuze GNOP, het gemeentelijk natuur-ontwikkelingsplan dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is, lag hem ongetwijfeld het nauwst aan het hart. 

Marc had – hoe kan het ook anders - een bijzondere band met het Molsbroek, waar hij dicht bij woonde.
Hij was – samen met de heren André Verstraeten en Ivan De Smet - de bezieler van het prachtige boek ‘Groen Lokeren’. 
Marc was ook een man met een groot hart voor cultuur en erfgoed.

Met een bijzonder passie voor muziek.
Zijn positieve enthousiasme zette jongeren van alle slag aan om samen grote dingen te verwezenlijken.
Marc stond mee aan de wieg van de Lokerse Jazzclub.
Dat idee ontsproot op de trein naar het jazzfestival in Complain-la-Tour toen Marc met Guido Ros, Willy De Fleurquin en Maurice Verslycken aan het dromen raakten over hun passie, de jazz-muziek.

Marc was ook een van de medestichters van de T-club, het jeugdhuis dat zich vestigde op verschillende plaatsen in het centrum van onze stad en momenteel nog steeds actief is in de Kazernestraat.

Maar Marc deed nog veel meer dan dat. ‘De Prieze’, want dat was zijn bijnaam, stampte samen met zijn vrienden ‘de Moeze’ (Herman Van Moeseke), ‘den Delle’ (Marc Delbruyere) en ‘Pitou’ (Jean-Pierre Rosseel) ook de Lokerse Feesten uit de grond.

De liefde voor muziek bleef, en ook natuur en cultuur bleven een bron van plezier en inspiratie. Tien jaar lang was Marc een zeer gewaardeerde eerste voorzitter van de Erfgoedraad, van 2008 tot 2018.

Hij werd er lachend maar terecht ‘een monument van goedheid’ genoemd.
Met zijn warm hart voor het verleden van onze stad.
Met zijn warm hart tout court.

Vele Lokeraars zagen Marc vaak gewoon dankbaar genieten.

Met zijn eeuwige glimlach.
 
Marc laat een lege plek achter.
En heel veel mooie herinneringen.

Bij zijn lieve echtgenote Janine, zijn compagnon-de-route.
Bij zijn kinderen en familie.
Bij alle Lokeraars.

We zullen hem blijvend herinneren als een lieve, wijze, inspirerende man.

Filip Anthuenis, Burgemeester Lokeren

Je vindt hier het digitale rouwkaartje terug. 

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op 8 april om 11 uur. Je kan de plechtigheid hier meevolgen. 

Foto: © Filip Naudts