07/05/2021

Industriepark E17/4 uitverkocht

Algemeen nieuws

Het nieuwe Lokerse industriepark E17/4 langs de snelweg E17 is goed voor ongeveer 46 hectare aan bijkomende ruimte voor bedrijven. In totaal zullen 36 kopers zich vestigen in het nieuwe industriepark. 

In maart vorig jaar konden we meedelen dat we “bijna” uitverkocht waren. De coronacrisis heeft evenwel gezorgd dat in de loop van vorig jaar toch een drietal bedrijven hebben moeten afhaken. Maar sinds gisteren kunnen we het bordje “uitverkocht” ophangen. Wij zijn er blijven voor kiezen om – ondanks die beperkte tegenvallers – de regie voor de ontwikkeling van het nieuwe industriepark E17/4 in eigen handen te houden. 

Forse investering in bedrijvigheid

We investeren fors in deze ontwikkeling (er werd bijna 10 miljoen euro uitgetrokken voor het wegenis- en investeringsproject in het industrieterrein zelf, voor flankerende maatregelen werd in de meerjarenplanning 575 000 euro ingeschreven en de heraanleg van de omliggende straten Spoele, Bokslaar, Everslaar, Naastveldstraat en Sint-Jozefstraat wordt op dit moment geraamd op meer dan 13 miljoen euro), maar zullen hiervan ook zelf de vruchten plukken (de opbrengst wordt geraamd op ca. 72 miljoen euro). Want extra bedrijvigheid genereert zowel extra inkomsten als bijkomende werkgelegenheid, zowel onmiddellijk als in de toekomst.

Intussen is het hele industrieterrein dus uitverkocht en mogen we een mix aan bedrijven verwelkomen op het industrieterrein E17/4, van Lokerse kmo’s tot een wereldspeler als Barry-Callebaut, alles vindt zijn plaats binnen E17/4.

Schepen voor Industriële ontwikkeling Stefan Walgraeve: “23 van de 36 kopers op E17/4 zijn Lokerse ondernemers. Ondernemingen die op dit moment soms gehuisvest zijn in een woonomgeving, maar de stap zetten richting E17/4 om hun activiteiten te verplaatsen van die woonzone naar de industriezone. Maar even goed ondernemers die nu zonevreemd zitten en dankzij E17/4 een toekomstgerichte oplossing en herlokalisatie kunnen vinden. Tot slot zetten ook een aantal bedrijven die op dit moment een bedrijfspand huren in een andere industriezone de stap naar een eigen bedrijfsgebouw omdat ze dankzij hun groei die investeringssprong willen wagen”, aldus nog schepen Walgraeve. “Daarnaast zijn er 15 bedrijven van buiten Lokeren die enthousiast de stap naar investeren in onze stad zetten.”

Mix van bedrijven

Zoals aangegeven zal het industrieterrein een mix van bedrijven worden: van lokale ambachtslui over staalconstructiebedrijven tot het grootste chocoladedistributiecentrum ter wereld. Van bedrijven werkzaam in de wegenbouw over producenten van ontsmettingsmiddelen tot logistieke bedrijven. Van bedrijvigheid in de hernieuwbare energie over bedrijven werkzaam in de entertainmentsector (sound engineering en eventondersteuning) tot een bedrijfsverzamelgebouw dat ook plaats zal bieden aan startende of kleinere zelfstandigen.