24/06/2021

Aangepast veiligheidsbesluit rond rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden

Algemeen nieuws

Agentschap voor Natuur en Bos vaardigt een aangepast veiligheidsbesluit uit omtrent het rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden.
Bij code geel van het risico op brandgevaar kunnen kampvuren in het kader van kampen onder gecontroleerde omstandigheden worden toegestaan.

Bij code oranje of rood van het risico op brandgevaar blijft dit verboden. Deze tijdelijke veiligheidsmaatregel ging in op 23 juni en loopt af op 30 september 2021.

Download het aangepast veiligheidsbesluit