31/08/2021

Lokeren pioniert in snelle omleidingsweg trage weggebruikers in Vlaanderen

Algemeen nieuws Mobiliteit

Trage weg door Spoelepark als omleidingsweg voor stappers en trappers

Stad Lokeren blijft continu investeren in een betere en vlottere mobiliteit. Renovatiewerken aan wegen horen hier ook onder. Ook in de Naastveldstraat en Sterrestraat staan er werken gepland. De straat wordt volledig heraangelegd, inclusief rioleringswerken. Op 6 september starten de werken in de Naastveldstraat aan de kant Spoele. Omleidingswegen zijn tijdens deze en andere wegenwerken absoluut noodzakelijk. Ook voor voetgangers en fietsers, voor wie omleidingen vaak een extra inspanning vragen. Het gebeurt maar al te vaak dat ze doorheen werfzones stappen of trappen.

(vlnr: Philip Rubbens (vzw Spoelepark) - Frank Vermeulen (vzw Spoelepark) - Patsy Verhoeven (vzw Spoelepark) - schepen voor Infrastructuur Sabine Van Rysselberghe - Reinoud D'Haese (vzw Spoelepark))

Voetwegje in Spoelepark als trage weg

Het buurtinitiatief vzw Spoelepark creëerde 4 jaar geleden een voetwegje door Spoelepark en onderhoudt sindsdien deze alternatieve doorgang van Marsstraat naar parking Kinderdagverblijf Patjoepelke (Spoele). De vzw klopte aan bij Stad Lokeren met haar suggestie om het voetwegje als tijdelijke omleidingsweg dienst te laten doen. Het idee werd positief onthaald door het stadsbestuur, waaronder ook schepen voor Infrastructuur Sabine Van Rysselberghe. De Stad ondersteunt vaker goede burgerinitiatieven. En zeker wanneer deze kaderen binnen de fietscampagne VéLokeren, waarbij de stad iedereen op de fiets wilt krijgen.

“Dankzij deze snelle omleiding via het Spoelepark voor de zogenaamde stappers en trappers kunnen we extra inzetten op veiligheid voor de trage weggebruiker tijdens werkzaamheden. Nu met de opstart van de scholen is het des te belangrijk dat iedereen zich veilig kan verplaatsen van en naar school. Ook wanneer er werken zijn”, aldus een tevreden schepen Van Rysselberghe.

Op aansturen van schepen Van Rysselberghe werd het bestaande voetwegje in Spoelepark verbreed door de stedelijke groendienst. Aangezien het om een tijdelijk initiatief gaat in afwachting van de aanleg van het Spoelepark werd er geen wegverharding aangebracht en blijft het een onverharde aardeweg. Er wordt wel maximaal ingezet op drainage via de naastliggende grachten. De Stad Lokeren en de vzw Spoelepark lanceren hiermee een primeur in Vlaanderen. Vzw Spoelepark zet zich blijvend in Vzw Spoelepark ontving hiervoor ook een projectsubsidie van het fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer (www.fdme.be). Samen met de vzw Trage Wegen zullen de bevindingen van het initiatief en haar gebruikers gebundeld worden om zo de ervaring over het inzetten van trage wegen als omleidingsweg te bevorderen. De vzw Spoelepark werkt ook aan een deelfietsensysteem van bakfietsen voor dit tijdelijk gebruik. Wie kinderen naar school wil brengen of boodschappen wil doen kan zich melden via Facebook of e-mail naar info@spoelepark.be.

"Vanuit de vzw Spoelepark vinden we fietsen erg belangrijk. Voor de gezondheid zeker, maar bovenal voor het milieu en onze omgeving. En dat het dan ook veilig kan gebeuren binnen onze stad, juichen wij enorm toe. We zijn dankbaar dat de Stad Lokeren ons hierin steunt”, geeft Frank Vermeulen van vzw Spoelepark tot slot nog graag mee.