25/10/2021

Onze stad en Welzijnsraad bundelen krachten voor integraal armoedebeleid

Algemeen nieuws

Bij de Welzijnsraad (een van de 13 stedelijke adviesraden) werd het voorbije jaar hard gewerkt om de armoedeproblematiek in onze stad zo goed mogelijk in kaart te brengen. De bedoeling? Het stadsbestuur de best mogelijke informatie te bezorgen, zodat het over een maximum aan troeven beschikt om de juiste beleidsbeslissingen te nemen.

Noden in kaart brengen

Om dit te realiseren werden eerst de professionele medewerkers bevraagd van alle diensten die met armoede in aanraking komen. Niet minder dan 75 onder hen namen de tijd om uitgebreid hun mening en ervaring op papier te zetten. Om tot een goed armoedeplan te komen moet vanzelfsprekend ook de stem van de betrokkenen voluit aan bod komen. Daarom werden ook meer dan 70 mensen bevraagd die dagelijks met armoede geconfronteerd worden.

De prioriteiten in Lokeren

Het was een hele klus om uit die berg informatie de belangrijkste noden op papier te krijgen, maar deze week was het dan zover. Een delegatie van de Welzijnsraad kon op het Schepencollege de prioriteiten toelichten die uit de bevraging naar voor kwamen.

Uit de cijfers blijkt dat 16,4 % van de Lokeraars in armoede leeft of kampt met een verhoogd armoederisico. “Preventief werken” is een van de belangrijkste verbeterpunten, gevolgd door “een meer toegankelijke en betere sociale dienstverlening”. De top drie werd vervolledigd door de nood om “drempels” weg te werken, waardoor mensen niet bij de juiste hulp terechtkomen. Als belangrijkste thema’s voor het bestrijden van armoede komt huisvesting en opvang voor noodsituaties op de eerste plaats, gevolgd door strijd tegen kinderarmoede en acties om schoolachterstand tegen te gaan.

Ondertussen wordt vanuit de Welzijnsraad verder gewerkt om tegen eind november samen met alle betrokkenen – zowel professionele medewerkers als mensen van de doelgroep – die prioriteiten om te zetten in een reeks mogelijke concrete acties.

Integrale aanpak van armoede

Daarna gaat het beleid en de afdeling Welzijn aan de slag met het verzamelde materiaal en worden concrete acties gebundeld in een integraal armoedeplan. Met acties die het verschil maken voor mensen in of met risico op armoede. Het armoedebeleid is een integraal beleid: het gaat niet alleen over een tekort aan financiële middelen, maar heeft betrekking op alle domeinen van het leven: inkomen, onderwijs, tewerkstelling, vrije tijd, gezondheid, huisvesting, maatschappelijke dienstverlening. Kinderarmoede zal specifieke aandacht hebben in het armoedebeleid. Maar ook nieuwere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het verkleinen van de digitale kloof zullen aan bod komen.

Het armoedeplan wordt in januari 2022 voorgelegd aan de Gemeenteraad. Ook in de opvolging en uitwerking van het armoedeplan blijft de stad de krachten bundelen met de welzijnspartners, mensen die met armoede geconfronteerd worden en de Lokerse Welzijnsraad.