06/12/2021

Gezocht: ideeën om regenboogkleuren te laten schitteren in het straatbeeld

Algemeen nieuws

In vele steden en gemeenten wordt er jaarlijks, op de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie, extra aandacht geschonken aan diversiteit door het uithangen van de regenboogkleuren. Na de verschrikkelijke gebeurtenis in Beveren eerder dit jaar, kleurt in heel Vlaanderen de regenboog het straatbeeld om gelijkwaardigheid voor iedereen ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit te symboliseren. Ook ons stadsbestuur vindt een respectvolle houding ten opzichte van elkaar belangrijk en gaat op zoek naar originele, creatieve en vernieuwende ideeën om de symbolische regenboogkleuren op een permanente manier zichtbaar te maken in het straatbeeld.

“Lokeren, de stad van het regenboogzebrapad”

Dit voorstel werd door initiatiefnemer Benjamin Jacobs gelanceerd via het digitale inspraakplatform denkmee.lokeren.be. “Het uithangen van de regenboogvlag en het aanbrengen van regenboogkleuren rondom zebrapaden is een signaal om aandacht te vragen tot acceptatie en verdraagzaamheid. Vandaag kan je het beschouwen als een algemene oproep tot diversiteit en inclusie”, stelt Jacobs. Het voorstel kreeg de steun en de stem van meer dan 100 Lokeraars. De dialoog met de stad werd opgestart.

In een eerste overleg benadrukte Sabine Van Rysselberghe, schepen van Infrastructuur en Gebouwen dat Lokeren een stad wil zijn waar iedereen onbekommerd zichzelf kan zijn. “Lokeren als veilige plaats voor iedereen is een prioriteit”, aldus Van Rysselberghe. “We willen echter niet de zoveelste stad zijn met een regenboogzebrapad. Daarbij komt ook de wetenschap dat er veiligheidsfactoren mee gemoeid zijn.”

Net om het aspect veiligheid in de stad te benadrukken, kiest het stadsbestuur ervoor om het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer te volgen en geen regenboogzebrapaden in te richten. We wensen zebrapaden veilig te houden, regenboogzebrapaden zijn voor blinden en slechtzienden moeilijker om veilig over te steken en te uitnodigend voor spelende kinderen. De gladheid van de geschilderde oppervlakten zijn dan weer gevaarlijk voor fietsers en bromfietsers.

Op zoek naar voorstellen van burgers

Om de regenboogkleuren op een permanente manier zichtbaar te maken in de stad gaan we op zoek naar creatieve en vernieuwende ideeën. Tot 2 januari kan iedereen een idee droppen via denkmee.lokeren.be.

Voor eind januari analyseren we alle ingediende ideeën en selecteren we de ideeën die voldoen en meegaan naar de volgende ronde. Tot 14 februari, de dag van de liefde, kunnen alle Lokeraars ouder dan 16 jaar stemmen op hun top 3. Nadien wordt de definitieve keuze beslist en uitgevoerd.

Schepen van Welzijn, Nina Van der Sypt: “In Lokeren zetten wij in op een transversaal en inclusief diversiteitsbeleid en behoort de LGBTQIA+ -gemeenschap tot één van de prioritaire doelgroepen. Met dit project maken we verder werk op vlak van maatschappelijke aanvaarding en tonen we dat onze stad open en solidair is voor al onze burgers, een stad waar geen plaats is voor discriminatie.”

Jouw idee binnenkort zichtbaar in het straatbeeld? Drop jouw voorstel via denkmee.lokeren.be tot 2 januari.