15/12/2021

Knallend, maar veilig het nieuwe jaar in

Algemeen nieuws

Vergeet niet dat op 1 januari 2022 tussen middernacht en 1 uur ‘s nachts vuurwerk enkel is toegestaan mits volgende regels:

  • Wie vuurwerk wil afschieten, bezorgt verplicht voor 20 december 2021 naam, adres en telefoonnummer aan de dienst secretariaat (09 340 94 06 of vuurwerk@lokeren.be). Aanvragen na deze datum krijgen geen toelating.
  • Het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden vanop privéterrein.
  • Directe buren informeer je schriftelijk zodat zij de nodige maatregelen kunnen treffen (dieren op stal,…).
  • Je controleert ook of er geen dieren in een wei zijn ondergebracht in de directe omgeving. Indien dit het geval is, moet je ook deze eigenaars verwittigen.