23/02/2022

Stadhuis heeft nieuw contactnummer: 09 235 31 00

Algemeen nieuws

De dienstverlening van onze stad blijft met sprongen vooruit gaan. En digitalisering maakt hier een groot deel van uit. Maar dat niet alleen, ook de klantgerichtheid én - vriendelijkheid blijven centraal staan. Een nieuw nummer om in contact te komen met de stadsdiensten is hiervan een perfect voorbeeld.

Wie in contact wil komen met de stad, kan vandaag veel vlotter en 24 op 24 terecht via lokeren.be. Nu vraag je zelf heel wat meer attesten en documenten online aan, waarvoor je vroeger moest langskomen op het stadhuis. Natuurlijk moet je voor bepaalde zaken nog altijd langskomen, maar dat doe je voortaan op afspraak. Geen lange wachtrijen meer, maar een afspraak op maat van de vraag.

Wie een rijbewijs of reispaspoort komt afhalen, komt gewoon langs het snelloket van het Infopunt in het stadhuis. Hiervoor is geen afspraak nodig. Deze service wordt stilaan meer uitgebreid.

Bellen kan voortaan op het nieuwe nummer 09 235 31 00. Via die weg word je meteen verder geholpen of vlot en correct doorverbonden naar de juiste dienst. Dit nieuw nummer is verbonden aan een heel nieuw digitaal telefoonsysteem dat het mogelijk maakt om meer inzichten te verwerven waardoor er actiever ingezet kan worden op de klantvriendelijkheid en de service.