10/03/2022

Solidair met Oekraïne

Algemeen nieuws

Onze stad toont zich solidair met mensen in nood en leeft mee met Lokeraars die familie en vrienden in Oekraïne hebben  🇺🇦 .

We voorzien op korte termijn in 40 opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne. 20 plaatsen worden gezocht bij particuliere gastgezinnen en 20 plaatsen worden ter beschikking gesteld door de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk. Het gaat hierbij om leegstaande woningen die in afwachting zijn van renovatie en gedurende zes maanden gebruikt kunnen worden voor de huisvesting van mensen op de vlucht. Het gaat hierbij steeds over plaatsen die bijkomend gecreëerd worden, er wordt met andere woorden niemands plaats op de reeds krappe huisvestingsmarkt ingenomen.
 
Voor de ondersteuning bij de opvang en integratie van de mensen op de vlucht werven we een bijkomende begeleider aan. Die persoon staat, samen met de reeds aanwezige medewerkers van de afdeling Welzijn, in voor een kwalitatieve begeleiding van zowel de mensen op de vlucht als van de gastgezinnen.
 

Hoe kan jij Oekraïners helpen?

Heb je een plek vrij in je huis om Oekraïners op de vlucht op te vangen? Ben je bereid om een gezin te begeleiden bij het zoeken naar werk of een school? Wil je graag tolken bij taalproblemen? Initiatie Nederlands geven aan volwassenen? Of wil je op een andere manier helpen? Word vrijwilliger! Meld je hier, via opvangoekraine@lokeren.be of 09 235 31 00. Een van onze welzijnswerkers neemt dan in de loop van de komende weken contact op met jou.

Wil je financieel steunen? Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsitiuaties 12-12 is geactiveerd. Wie wil helpen, kan een bedrag storten op BE19 0000 0000 1212 met vermelding 'Oekraïne'. 

Oekraïner in Lokeren? Vraag je attest tijdelijke bescherming aan 

Er is een nieuw registratiecentrum dienst Vreemdelingenzaken op de Heizel (Paleis 8). Het is niet meer mogelijk om naar de Waterloolaan 121 in Brussel te gaan.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

  • Registratie van identiteitsgegevens in de gegevensbank van de dienst Vreemdelingenzaken.
  • Opnemen van biometrische gegevens (vingerafdrukken) indien nodig.

Wie zich aanbiedt in dit registratiecentrum en voldoet aan de voorwaarden voor tijdelijke bescherming ontvangt in principe onmiddellijk bij de registratie het “attest tijdelijke bescherming”. Hierbij kan je je in onze stad inschrijven in het vreemdelingenregister en de verblijfskaart te ontvangen. Maar hiervoor je afspraak via 09 235 31 00 of burgerzaken@lokeren.be.

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

- Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert online infosessies voor Oekraïners die in Vlaanderen verblijven. Tijdens die sessies krijgen Oekraïners in hun eigen taal informatie over de meest dringende vragen die ze hebben over hun verblijf. Meer info en inschrijven: infosessies ‘Welkom in Vlaanderen’ voor Oekraïners | Інформаційні сесії “Ласкаво просимо до Фландрії“ для українців.

- Fedasil maakte een brochure voor vluchtelingen uit Oekraïne. In deze brochure worden alle stappen uitgelegd van aankomst tot opvang.

- Het Oekraïense ministerie heeft een digitaal leerplatform opgezet om wereldwijd te zorgen voor gedeeltelijk online onderwijs voor Oekraïense kinderen. 

- De Vlaamse kinderrechtencommissaris kreeg van haar Oekraïense collega een lijst (in het Oekraïens) met gratis initiatieven voor afstandsonderwijs. Daarin zijn ook links naar digitale versies van Oekraïense schoolboeken opgenomen. Ook de Nederlandse vertaling is beschikbaar. 

Tips voor gastgezinnen

- Dinsdag 5 april werd een infomoment geoganiseerd om kandidaat-gastgezinnen en vrijwilligers goed te begeleiden en te informeren. De presentatie die gegeven werd tijdens deze infoavond vind je hier terug.

- De infolijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft antwoorden op een waaier van vragen over opvang en integratie van vluchtelingen en asielzoekers. Ook burgers die Oekraïners opvangen kunnen hun vragen aan het expertenteam stellen. Oekraïners worden bovendien geholpen in hun eigen taal. Vluchtelingenwerk Vlaanderen kan hen ook doorschakelen voor psychologische ondersteuning in het Oekraïens.

- Op de website Vlaanderen helpt Oekraïne staat intussen extra informatie voor gastgezinnen die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Je vindt er o.a. tips van verschillende organisaties, zoals de Nederlandse organisatie Takecarebnb en AFS Vlaanderen.

- Het Agentschap Integratie en Inburgering werkte ook fiches uit met Nederlands-Oekraïense woorden en pictogrammen rond de thema’s ‘Hoe voel je je?’, ‘Heb je iets nodig?’ en ‘Kleren’. Die helpen gastgezinnen om te communiceren met de Oekraïense vluchtelingen zij thuis opvangen.

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de situatie in Oekraïne via de Federale overheid. Daarnaast werd ook een algemeen informatienummer - 02 488 88 88 - geopend. Hier kan je dagelijks tussen 9 en 17 uur terecht voor meer informatie. Op de website van de Vlaamse overheid lees je hoe Vlaanderen mensen in nood helpt.

Wil je meer weten over de verblijfsmogelijkheden en rechtspositie van Oekraïners in België? Check dan het Agentschap van Integratie en Inburgering.