21/03/2022

Hoe ziet een klimaatgezond Waasland er voor jou uit?

Algemeen nieuws

Momenteel maakt Waasland Klimaatland het Klimaatplan 2030 op. Hierin beschrijven ze een strategie om in onze regio minder broeikasgassen te laten uitstoten. En jij kan hieraan bijdragen!
 
Laat weten hoe jouw klimaatgezond Waasland eruit ziet door deze vragenlijst in te vullen en help ons zicht te krijgen op de verwachtingen op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit, voeding en duurzaam wonen. Met de resultaten gaan we samen met Waasland Klimaatland en 10 andere Wase gemeenten verder aan de slag om keuzes te maken over welke klimaatacties als eerste uitgevoerd moeten worden.

Het invullen van de vragenlijst neemt 5 tot 10 minuten in beslag. Bedankt!