01/04/2022

Eerste spadesteek van de nieuwe brandweerkazerne

Algemeen nieuws

Donderdag 31 maart ging de eerste spade de grond in voor de nieuwe brandweerkazerne op de Hoedhaarsite, dit in aanwezigheid van het brandweerkorps van Brandweerzone Oost-Lokeren, burgemeester en schepenen.

De brandweerpost Lokeren maakt deel uit van de hulpverleningszone Oost die instaat voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke, Lokeren en Zele. Post Lokeren bestaat momenteel hoofdzakelijk uit vrijwilliger brandweerlieden. Momenteel goed voor een 65-tal leden.

Snellere interventies vanop nieuwe locatie

De reden dat er nood was aan een nieuwbouw is vooral te zoeken in de locatie van de huidige kazerne. Deze is momenteel gelegen in het centrum van de stad Lokeren en bleek niet langer ideaal voor snelle interventies op momenten wanneer er druk verkeer is in de kern. Het plan om uit te wijken drong zich op. En zo geschiedde. Op de hoek van de Haarsnijderslaan en de Strijkerslaan op de Hoedhaarsite gebeurde vandaag de eerste spadesteek van de nieuwe kazerne. Op die manier heeft deze een directe aansluiting met de N47/Koning Boudewijnlaan, waardoor interventies sneller zullen kunnen uitgevoerd worden. Bovendien ligt de kazerne dan ook een stuk centraler, waardoor ook de E17 en de industriezones sneller bereikbaar worden.

Prijs en Procedure

De aanstelling van de architect, het Antwerpse architectenbureau ADAM, vond al plaats in 2018. Omwille van diverse redenen is er wat vertraging opgelopen, maar enkele weken terug werd het prestigieuze project gegund aan aannemer STRABAG voor 7.352.026,95 euro. De werken vatten officieel aan op 6 april 2022. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 325 werkdagen. Er wordt dus gestreefd om de nieuwbouw te voltooien in het najaar van 2023.

Een kazerne die voorziet in alle noden

Het nieuwe gebouw, met bijhorende parking, zal onderdak bieden aan al het operationeel materiaal (wat vroeger op twee locaties werd bewaard). De parkingzone zal multifunctioneel in gebruik genomen worden, enerzijds voor het interventiepersoneel, inclusief oefenzone, en anderzijds als vrij toegankelijke parking voor buurtbewoners.

Algemene opbouw

De opbouw van het nieuwe kazernegebouw bestaat uit twee aan elkaar aansluitende Eerste spadesteen van de nieuwe brandweerkazerne 3 gebouwdelen: een voertuigenloods waarbij zo goed als alle voertuigen beschikken over een eigen uitrijpoort. Deze loods dient ook als stockageruimte. Ook de zwaardere technieken zoals noodgenerator, persluchtcompressor, compressor ademlucht, enzovoort vinden hier een plaats. Daarnaast komt er een hoge aanbouw van 3 niveaus met geïntegreerde droog- en oefentoren. Deze toren is bijzonder interessant voor het klimteam. De brandweer rukt namelijk niet enkel uit bij brand maar staat ook de hulpdiensten bij wanneer mensen geëvacueerd moeten worden na bijvoorbeeld een ongeval in huis. Voor de brandweerpost Lokeren een zeer belangrijk domein om op te trainen gezien er vaak ondersteuning wordt gegeven bij ongevallen in of rondom hoge gebouwen.

De inrichting

Op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw worden alle brandweer-operationeel gelinkte ruimtes (zoals bv. toegang voor het publiek, interventietoegang, kleedkamers/douches, toiletten, stockage operationeel gerichte benodigdheden, behandelingsruimtes operationeel materiaal, onderhoud slangen en ander operationeel klein materiaal, droogruimtes interventiepakken, EHBO, HS-cabine, lokaal nutsvoorzieningen) voorzien. Op de eerste verdieping zijn de radiokamer met uitzicht op de voertuigenloods, burelen brandweer, ontmoetingsruimte/rustruimte, polyvalent gekoppelde zaaltjes/opleidingslokalen/refter, fitness, economaat, toiletten, printer en kuisberging voorzien en op de tweede verdieping bevinden zich onder een onthaalruimte, toiletten, GCC, TIC, berging, server/data lokaal, technische ruimte en vestiaire/berging.

Energieneutraal project

De gekozen technieken zijn erop gericht om het gebouw zo energieneutraal mogelijk te laten functioneren en tevens de doorstroomtijd van het interventiepersoneel zo kort mogelijk te houden. De brandweerkazerne werd ontworpen om in zijn geheel zo energieneutraal mogelijk te functioneren, verwarming op basis van warmtepompen met diepteboringen, zonnepanelen, ventilatiesystemen met maximale warmterecuperatie, maximale hemelwaterrecuperatie voor voeding tankwagens, kuisactiviteiten en spoelwater toiletten. De nodige veiligheidsbuffering op rioleringen (oefenzone, reinigingszone) werd voorzien alsook bouwmaterialen die zoveel mogelijk herbruikbaar zijn. Ook niet onbelangrijk is dat er binnen het dossier ook veel aandacht geschonken wordt aan de eigen veiligheid en welzijn van het interventiepersoneel zelf.

Lees hier nog meer info over de nieuwe brandweerkazerne