18/07/2022

Gouverneur Oost-Vlaanderen verbiedt oppompen van water in onbevaarbare waterlopen

Algemeen nieuws

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor een aantal bijkomende onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal zones.

Algemeen onttrekkingsverbod

Op basis van het advies van de Droogtecommissie en na een bespreking van het advies en de situatie in Oost-Vlaanderen in het provinciaal droogteoverleg, werd door de gouverneur beslist om een algemeen onttrekkingsverbod in te voeren voor alle onbevaarbare waterlopen in onze provincie.

Het algemeen onttrekkingsverbod zal ingaan vanaf zaterdag 16 juli en vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod van 7 juli 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen (dd. 17 december 2021)

Concreet mag er dus vanaf 16 juli 2022 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het grondgebied van Oost-VlaanderenHet tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd. Het semi-permanent onttrekkingsverbod in ecologisch zeer kwetsbare waterlopen blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Uitzonderingen

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen wel enkele uitzonderingen:

1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).

2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.

3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Drinkwater

De drinkwatervoorziening blijft tot op heden vooralsnog gewaarborgd. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen specifieke maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. Het valt wel aan te raden niet-essentieel gebruik te vermijden en zuinig om te springen met leidingwater. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je concrete tips. 

Meer info

Melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop

Besluit van de gouverneur: tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten (15/07/2022).