14/04/2023

Onze stad sanctioneert voortaan zelf snelheidsovertredingen

Algemeen nieuws Mobiliteit

Het stadsbestuur vraagt aan de gemeenteraad om het bijzonder politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen goed te keuren op 24 april. Deze zogenaamde GAS 5-procedure maakt dat het stadsbestuur snelheidsovertredingen tot 20 km per uur boven de toegelaten snelheid zelf kan sanctioneren met een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS). Deze toevoeging aan het reglement geeft de algemene veiligheid in de stad alweer een boost. Op deze manier zetten we namelijk extra in op verkeersveiligheid.

Onze stad zet al geruime tijd in op Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) en pakt hiermee storende overlastfenomenen lokaal aan. Zo blijven sluikstorters, wildplassers, veroorzakers van nachtlawaai, vandalen, … niet ongestraft in Lokeren. Recent werd het GAS-reglement nog uitgebreid met parkeerhandhaving om storende parkeerovertredingen (zoals: negeren van parkeerverbod, parkeren op het trottoir of op parking voor mensen met een beperking) beter te kunnen beheersen en consequent te beboeten. En nu wordt dit – met GAS 5 - nog uitgebreid met het aanpakken van (beperkte) snelheidsovertredingen.

Nieuw in Lokeren: GAS 5, sancties op beperkte snelheidsovertredingen

Elk lokaal bestuur heeft sinds enige tijd de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te sanctioneren via de lokale GAS-ambtenaar met GAS-boetes. Het Decreet Lokaal Bestuur riep daartoe een nieuwe GAS-procedure (GAS 5) in het leven naast de bestaande GAS-procedures. Het is de wegverkeerswet die bepalend is voor de GAS 5. Volgens die wet kan de lokale GAS-ambtenaar van een gemeente een GAS-boete opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen vastgelegd op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur. Overtredingen die een gemeentelijke sanctie krijgen, worden uit de huidige strafrechtelijke procedure gehaald.

Vijf voorwaarden voor GAS 5

Een snelheidsovertreding kan enkel gemeentelijk vervolgd worden wanneer de inbreuk aan deze 5 voorwaarden voldoet:

1. De overtreding vindt plaats op wegen waar 30 km/uur of 50 km/uur de maximumsnelheid is.
2. De overtreding mag maximaal 20 km/uur te veel bedragen.
3. De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door de lokale overheid.
4. De overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of rechtspersoon.
5. Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Wanneer niet aan al deze voorwaarden wordt voldaan, dan blijft de vastgestelde overtreding onderworpen aan het strafrecht via het parket van Oost-Vlaanderen.

Verkeershandhaving in eigen beheer

Overdreven of onaangepaste snelheid is een doorslaggevende factor in één op de drie ongevallen met lichamelijk letsel. Ondanks de vele bewustwordingscampagnes is te snel rijden bij veel bestuurders helaas te veel een automatisme geworden. Door gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om bepaalde snelheidsovertredingen te sanctioneren met gemeentelijke administratieve geldboetes, kan de stad het handhavingsluik van deze overtredingen – via de GAS-ambtenaar - in eigen handen en beheer nemen.

Algemene veiligheid verbetert

Veiligheid en leefbaarheid zijn als kerntaken al jaren prioriteit binnen onze stad. Het stadsbestuur blijft hier dan ook continu op inzetten. Zo kadert het GAS-verhaal in het algemene veiligheidsbeleid van de Stad, wat er mee voor zorgt dat de criminaliteitscijfers onder controle blijven. De installatie van een uitgebreid stadscameranetwerk over het ganse grondgebied, net als de versterking van het lokale politiekorps de afgelopen jaren lieten al een positieve veiligheidsevolutie in Lokeren optekenen.

Na goedkeuring gaat het vernieuwde reglement in vanaf 1 mei 2023.