19/07/2023

Lokerse brandweervrijwilligers krijgen groen knipperlicht

Algemeen nieuws

Vijf Lokerse brandweervrijwilligers nemen deel aan een proefproject van Vias Institute met hoffelijkheidslichten. Dat zijn groene knipperlichten die aangeven dat de bestuurder op weg is naar de brandweerkazerne voor een dringende interventie. De studie wil deze onderzoeksvragen beantwoorden:

  • Wat is de impact van hoffelijkheidslichten op de aanrijtijden naar de kazerne?
  • In welke mate vertonen andere weggebruikers hoffelijk gedrag ten aanzien van brandweervrijwilligers met hoffelijkheidslichten?
  • In welke mate voelen de brandweervrijwilligers zich veilig tijdens het rijden met hoffelijkheidslichten?

Vijf vrijwilligers reden de voorbije vier maanden zonder hoffelijkheidslichten, maar hun ritten naar de brandweerkazerne werden geregistreerd. Zo ontstond een nulmeting van de situatie zonder hoffelijkheidslichten. Vanaf 1 augustus rijden ze vier maanden lang met de groene knipperlichten. Na afloop worden de aanrijtijden met en zonder hoffelijkheidslichten met elkaar vergeleken.

Wat vragen we van weggebruikers?

Weggebruikers kunnen nu hun steentje bijdragen om de aanrijtijden bij dringende interventies zo kort mogelijk te houden. Wanneer brandweervrijwilligers opgeroepen worden voor een dringende interventie, verplaatsen ze zich met hun eigen wagen naar de kazerne. Ze moeten daarbij alle verkeersregels respecteren: voertuigen met een groen hoffelijkheidslicht zijn geen prioritaire voertuigen.

Wel geeft het knipperlicht aan dat de bestuurder op weg is naar een dringende interventie. Als andere weggebruikers hoffelijk voorrang verlenen waar dat kan, kunnen de vrijwilligers sneller en veiliger op hun bestemming aankomen. Het is niet de bedoeling dat andere weggebruikers gevaarlijke manoeuvres zouden doen om de brandweermensen door te laten.

Wat houdt het proefproject in?

Vias institute voert deze studie uit in opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen is één van de vier deelnemende hulpverleningszones. De anderen zijn Hulpverleningszone Luxemburg, Hulpverleningszone Waals-Brabant en Hulpverleningszone Kempen. In totaal nemen twintig brandweervrijwilligers deel aan het proefproject, vijf per deelnemende zone. De lichten worden tijdens de studie aangeleverd door Vias institute. Na afloop van het pilootproject leveren de vrijwilligers deze lichten terug in. Voor het project verleende de federale overheid toelating aan de deelnemende korpsen om met deze lichten te rijden. In een aantal Canadese provincies zoals Québec bestaat al een systeem met groene hoffelijkheidslichten.