17/11/2023

Eerstestap.be maakt zoektocht naar juiste hulporganisatie makkelijker

Algemeen nieuws

Zit jij met een hulpvraag maar ben je niet zeker bij wie je terecht kan? Dan biedt de website eerstestap.be de uitkomst! Het initiatief van de eerstelijnszones van het Waasland brengt iedereen die op zoek is naar hulp – met gelijk welke vraag – makkelijker in contact met de juiste hulpverlener of organisatie.

De eerstelijnszones willen zo iedereen aansporen om sneller en gemakkelijker die eerste stap te zetten richting een oplossing. Met wat voor kopzorgen je ook zit – van de zoektocht naar medische ondersteuning tot bijstand bij andere problematieken zoals armoede, geweld of verslaving, op eerstestap.be vind je de weg naar hulp.

Via een paar eenvoudige klikken, krijg je een overzicht van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening voor een gekozen thema in het Waasland. Als burger vind je zo makkelijker de weg naar de gepaste hulpverlening én hulpverleners kunnen patiënten/cliënten makkelijker doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening in onze regio.