28/11/2023

Compensatiebos in Oudenbos officieel ingehuldigd als 'Vrijwilligersbos'

Algemeen nieuws

In 2020 nomineerden verschillende Lokeraars ‘de onbaatzuchtige vrijwilliger’ als kandidaat voor de Meest Verdienstelijke Lokeraar. Ons stadsbestuur vond echter dat de vele vrijwilligers uit Lokeren, zeker tijdens de coronajaren, een meer duurzame en tijdloze erkenning verdienden, en besliste daarop dat het nieuwe compensatiebos in Oudenbos aan hen opgedragen diende te worden. Vandaag werd dat ‘Vrijwilligersbos’ aangeplant en officieel ingehuldigd in samenwerking met Basisschool Oudenbos.

Het ‘Vrijwilligersbos’ bevindt zich tussen de F. Hanusdreef en de fietserssnelweg F4 in Oudenbos. Samen met de hulp van de leerlingen uit de Basisschool Oudenbos, plantten de Lokerse stadsdiensten er 2000 bomen aan. Deze bomen staan symbool voor de vele onbaatzuchtige vrijwilligers die Lokeren rijk is.

Nieuw bos in zicht

Door werken aan de Oosterweel-verbinding moest het Bieshoekbos in Zwijndrecht verdwijnen. Met deze aangeplante bomen worden de verdwenen bomen gecompenseerd en bouwen we aan een groenere en duurzame toekomst. Daarnaast engageert Lokeren zich via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) om per inwoner één boom extra te planten tegen 2030.