05/12/2023

Jeugddienst Lokeren en Vagevuur ontvangen minister Dalle

Algemeen nieuws Jeugd

De Vlaamse overheid wil een gevarieerd aanbod aan niet-commerciële, sociaal-culturele activiteiten voor de jeugd stimuleren. Dit doet ze hoofdzakelijk door subsidies toe te kennen.

Stad Lokeren maakte dankbaar gebruik van deze opportuniteit en kreeg zo recent groen licht op drie mooie subsidiedossiers die de jeugdwerking binnen de stad extra ondersteunen. Om deze mooie projecten en hun realisaties toe te lichten nodigden Stad Lokeren en Vagevuur vzw Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, vanavond uit in de kapel in de Kazernestraat waar Vagevuur gevestigd is, waar ze hem graag de realisaties en toekomstplannen toelichtten.

In Lokeren wonen er 7694 jongeren (Lokeren telt 42 692 inwoners) tussen de 10 en 24 jaar. Dit cijfer toont aan dat Lokeren een jonge stad is en dat actieve jeugdwerking noodzakelijk is. Door deze Drie Vlaamse subsidiedossiers naar Lokeren te halen, krijgen we kansen om deze werking verder uit te bouwen en maken we er dan ook volop werk van maken.

Drie grote Vlaamse subsidiedossier naar Lokeren gehaald

STAD LOKEREN ZETTE IN OP ‘VERBINDINGSAMBASSADEURS VOOR HET JEUGDWERK’

Concreet diende voor dit eerste dossier Lokeren het project 'Tieners in Lokeren: vrijheid in vrije tijd' in. Het doel hierbij bestaat eruit om bruggen te bouwen tussen het jeugdwerk enerzijds en kwetsbare doelgroepen anderzijds. Zo was het mogelijk om de voorbije 2 jaar een verbindingsambassadeur aan te stellen die tieners uit verschillende kansengroepen leidde naar het Lokerse vrijetijdsaanbod.

En met resultaat …

Vanuit een grootschalige bevraging en interviews met leerlingen van de Broederschool en De Hagewinde, OKAN[1]-leerlingen en tieners in de bijzondere jeugdhulp werden de verschillende drempels in kaart gebracht. 86 tieners werden effectief toe geleid naar bijvoorbeeld een sportclub, de kunstacademie, de speelpleinwerking, ... 

Daarnaast werden de jeugdbewegingen meegenomen in een bewustmakingstraject rond toegankelijkheid en kwamen ze elk jaar drie keer samen binnen de werkgroep Diversiteit van de jeugdraad om uit te wisselen over hoe ze zelf bepaalde drempels kunnen wegwerken. 

Voor de OKAN-jongeren werd er een wekelijks vrijetijdsaanbod opgezet op woensdagnamiddag op de site van Vagevuur vzw, met begeleiding van Groep Intro. 

Dit project heeft ook de aanleiding gegeven om Fleur Van Peteghem voltijds aan te stellen als consulent vrijetijdsparticipatie binnen de dienst Diversiteit en Participatie. Binnen haar huidige functie biedt zij ondersteuning aan diverse vrijetijdsorganisaties en diensten rond inclusie en toegankelijkheid. Ze tracht bewustwording te creëren en barrières weg te nemen, zodat alle burgers gelijke kansen hebben om deel te nemen aan en te genieten van diverse vrijetijdsactiviteiten.

AKABE SCOUTS HEIRBRUG ONTWIKKELT WEBSITE VOOR LEDEN MET EEN BEPERKING

De Akabe van Scouts Heirbrug is een scouts voor kinderen en jongeren met een beperking.

De verbindingsambassadeur van het jeugdwerk ging ook bij de hen langs om samen met de leiding hun werking te evalueren op vlak van de 7 B’s van toegankelijkheid, waaronder de B van Begrijpbaarheid. Daaruit groeide het idee om een website te ontwikkelen die leden zelfstandig kunnen raadplegen.

Ook worden er 2 tablets aangekocht die de leden op de activiteiten kunnen gebruiken om te leren werken met de website en waarop bv. op kamp het programma wordt weergegeven. Dit bespaart veel papier en biedt de kinderen de nodige structuur.

VAGEVUUR VZW ONTWIKKELT PILOOTPROJECT, UNIEK IN VLAANDEREN

Een tweede dossier werd ingediend door Vagevuur vzw (Open Jeugdwerk). Dankzij het relanceplan ’Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Overheid kon Vagevuur het project ‘outreachende therapie’ verder uitbouwen. Dit is een pilootproject, uniek in Vlaanderen, waarbij een therapeute meedraait in de jeugdwerking en ook contacten legt met jongeren op straat.

Zo wordt er een band opgebouwd en van daaruit kunnen jongeren die daar nood aan hebben gratis therapie krijgen. De jeugdwerkers zijn voor heel wat jongeren een aanspreekpunt, ook op vlak van mentaal welzijn.

Naast de therapie werking is er ook een vrijetijdsluik aan dit project gekoppeld waarbij we extra inspanningen doen om jongeren die minder vaak de weg naar het jeugdwerk vinden te bereiken. Dat gaat bijvoorbeeld over jongeren die een link hebben met de bijzondere jeugdzorg, anderstalige nieuwkomers, jongeren in het buitengewoon onderwijs of meisjes met een migratieachtergrond. Ook hier bouwen we eerst een band op met de jongeren om dan samen met hen activiteiten op te zetten. Belangrijk is dat we zo ook verschillende groepen jongeren bij elkaar brengen die anders weinig onderling contact hebben. De kracht van ontmoeting wat meteen ook de kracht is van Vagevuur Open Jeugdwerk vzw.

KLOOSTER IN ERFPACHT VAN VAGEVUUR KRIJGT INFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR VERBOUWINGEN

Het derde project dat werd voorgesteld aan minister Dalle ging over de investeringssubsidies die Vagevuur vzw in maart 2022 toegekend kreeg voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur, naar aanleiding van de aankoop van het klooster door de stad waar de vzw momenteel gevestigd is.

In 2018 kreeg Vagevuur Open Jeugdwerk namelijk een oud klooster met kapel in erfpacht van de stad Lokeren. Een unieke locatie die tot de verbeelding spreekt, maar waar ook nog heel wat aanpassingswerken aan nodig zijn. Vagevuur deed een aanvraag bij de Vlaamse Overheid binnen de subsidieoproep ‘investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen van jeugdinfrastructuur’. De aanvraag werd goedgekeurd, waardoor er een steun komt van 250 000 euro om de infrastructuur aan te passen aan de noden van een jeugdwerking (dekt 60 % van de kosten). Daarnaast investeert de werking zelf en steunt ook de stad mee aan de hand van investeringssubsidies (samen goed voor 40 %). Zo kunnen de broodnodige werken gedaan worden zoals de vernieuwing van het dak op de kapel, nieuwe ramen en deuren en centrale verwarming. Plannen zijn er momenteel nog niet. De openbare aanbesteding wordt dit jaar nog uitgeschreven. Tegen 2028 dienen de werken uitgevoerd te zijn.

Vlaams minister Dalle kreeg alvast een rondleiding doorheen de jeugdlocatie en kon uit eerste hand vernemen hoe de toekomstplannen eruit zien.

 

[1] OKAN staat voor OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers.