Artikels onder Vacatures

Preview

Wij zoeken een evenementencoördinator - dienst Toerisme

De functie

 • Als evenementencoördinator op de dienst toerisme en feestelijkheden sta je in voor de organisatie van stedelijke evenementen (Reveil, Kerstmarkt, eindejaarsactiviteiten, voorbereiding seizoen 2022).
 • Je staat in voor het agendabeheer en de coördinatie van evenementen/activiteiten in Lokeren met impact op de werking van de stedelijke diensten, zoals Vonken en Vuur,...

Meer lezen20/07/2021

Preview

Wij zoeken een toezichter - dienst Sport en Jeugd

De functie

 • Als toezichter sta je in voor de veiligheid en het toezicht in het sport- en jeugdcomplex en alle overige sportaccommodatie.
 • Je wordt ingeschakeld voor de algemene onderhoudswerken aan de accommodatie en zorgt voor de algemene netheid in en rondom de gebouwen.
 • Je voert licht administratieve taken uit en helpt bij sportpromotionele activiteiten.

Jouw profiel

 • Je hebt...

Meer lezen12/07/2021

Preview

Wij zoeken een administratief medewerker Sport en Jeugd

De functie

 • Als baliemedewerker sta je in voor het onthaal van de dienst Sport en Jeugd.
 • Je beantwoordt inkomende mails en telefoons en verstrekt correcte informatie aan het publiek.
 • Je verwerkt de inschrijvingen voor het sport- en vrijetijdsaanbod.
 • Je maakt de planning voor het zwembad op voor scholen en clubs.
 • Je biedt administratieve ondersteuning bij de speelpleinwerking, sportkampen en...

Meer lezen12/07/2021

Preview

Wij zoeken een bibliotheekmedewerker

De functie

Publiekswerking

- Je plant en begeleidt activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen
- Je neemt deel aan overleg met partners en zoekt samenwerkingsmogelijkheden
- Je zet (deel)collecties in de kijker

Onthaal en dienstverlening

- Je bemant de balie tijdens de openingsuren
- Je informeert bezoekers over het bibliotheekaanbod en biedt ondersteuning bij het gebruik van...

Meer lezen28/06/2021

Preview

Wij zoeken een bibliotheekassistent

De functie

 • Onthaal en dienstverlening

  - Je bemant de balie tijdens de openingsuren
  - Je informeert bezoekers over het bibliotheekaanbod en biedt ondersteuning bij het gebruik van verschillende diensten (online catalogus, bibliotheekcomputers, digitaal aanbod)
  - Je beantwoordt vragen van bibliotheekgebruikers via de telefoon en per mail
  - Je handhaaft de sfeer en de orde in de...

Meer lezen28/06/2021

Preview

Wij zoeken een schoonma(a)k(st)er

De functie

 • Als schoonma(a)k(st)er sta je samen met jouw collega’s in voor het dagelijks en periodiek onderhoud van gebouwen en materiaal van stad en OCMW.
 • Bij activiteiten zorg je voor het klaarzetten van de lokalen.

Momenteel zoeken wij versterking voor schoonmaak op volgende locaties:

 • Sportdienst
 • Cultuurcentrum
 • Stadhuis
 • Kunstacademie
 • Basisschool Staakte

Jouw profiel

 • Je bent een...

Meer lezen22/06/2021

Preview

Wij zoeken een ICT Project Manager

De functie:

 • Je blinkt uit in business analyse, project management en application modelling.
 • Je brengt bestaande processen in kaart en je analyseert, optimaliseert en vereenvoudigt deze samen met de diensten.
 • Je begeleidt jouw projectteam en voor deze projecten ben je de link tussen de verschillende diensten van de Stad, de ICT leverancier en de eindgebruiker.
 • Je begeleidt gebruikers en lost...

Meer lezen22/06/2021

Preview

Wij zoeken een tijdelijk maatschappelijk werker voor het team coronasteun

De functie: 

 • Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

 • Je leert hen omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving.

 • Je probeert hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren en de passende begeleiding te verzekeren (d.m.v....

Meer lezen22/06/2021

Preview

Wij zoeken een Bestuursmedewerker - Omgeving

De functie:

 • Als bestuursmedewerker – omgeving sta je in voor de voorbereiding, uitwerking, coördinatie en opvolging van aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning
 • Je past feilloos de wetgeving inzake omgevingsvergunning toe, waardoor je een dossier gedetailleerd kan opmaken en afwerken voor het schepencollege
 • Je verricht opzoekwerk aangaande wetgevende en reglementaire...

Meer lezen22/06/2021

Preview

Wij zoeken een maatschappelijke werker

De functie:

 • Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
 • Je leert hen omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving.
 • Je probeert hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren en de passende begeleiding te verzekeren (d.m.v. bemiddelen,...

Meer lezen18/05/2021