Volwassenenonderwijs

Studeren in het volwassenenonderwijs 

Het volwassenenonderwijs wordt ook vaak avondonderwijs genoemd. Je kan er opleidingen volgen op verschillende niveaus.

Basisvaardigheden aanleren via basiseducatie 

Heb je weinig schoolopleiding gehad en heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Deze cursussen zijn op het niveau lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs. Enkele voorbeelden van cursussen zijn: 

  • Nederlands als tweede taal (NT2) 
  • Instapcursussen Frans en Engels 
  • Wiskunde 
  • Computerlessen

Meer info.

Een opleiding secundair onderwijs volgen 

Het secundair volwassenenonderwijs bestaat uit een hele waaier van opleidingen: 

  • opleidingen binnen het studiegebied algemene vorming (het vroegere tweedekansonderwijs); 
  • verschillende beroepsgerichte opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs. 

Via het secundair volwassenenonderwijs is het ook mogelijk om een volwaardig diploma secundair onderwijs te behalen. 

Bekijk het aanbod: 

 

Meer info over studeren in het volwassenenonderwijs.
Info over vrijstellingen of vermindering van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs.