Vraag rond privcay

Beschrijving

 

Volgens de wetgeving (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van het stadsbestuur.

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij de stad bekend zijn. 
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht de Stad Lokeren te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de Stad Lokeren geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de Stad Lokeren via onderstaande contactgegevens, daarnaast kunt u terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Via het digitaal formulier kan u de rechten uitoefenen die de GDPR voorziet.

Procedure

U authenticeert zich door een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs waarna de aanvraag wordt verstuurd. Binnen de 30 dagen krijgt u een antwoord terug van het stadsbestuur