Adoptie

Documenten Identiteit (Papieren)

Beschrijving

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. Deze afstammingsband ontstaat als een persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn kind. Er zijn twee verschilllende vormen van adoptie: volle en gewone adoptie.

Sedert 1 september 2005 is de nieuwe adoptiewet in werking getreden.

Vanaf 30 juni 2006 is ook adoptie door holebi's mogelijk. Zij kunnen samen voor de rechtbank verklaren wie van beiden de familienaam doorgeeft.

Procedure

1. Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger is dan 18 jaar. Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie opgeheven. Het kind wordt behandeld alsof het geboren is uit de adoptant. Het kind krijgt de familienaam van de adoptant, alsook hetzelfde statuut met dezelfde rechten en verplichtingen.

2. Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Bij gewone adoptie blijft er een band met de oorspronkelijke familie en is het mogelijk om de oorspronkelijke familienaam te behouden. Het geadopteerde kind behoudt al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie en daarnaast verkrijgen ze het recht op de erfenis van de adoptanten.

De tussenkomst van het team burgerzaken balie burgerlijke stand beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken adoptievonnis van de rechtbank en het aanbrengen van de nodige randmeldingen. Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het zeer belangrijk dat je ook de geboorteakte van de geadopteerde laat overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

 

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het recht om een kind te adopteren, o.a. een leeftijdsvoorwaarde, een voorwaarde tot bekwaamheid en geschiktheid van de adoptant, ...

Wat meebrengen

De Burgerlijke stand registreert:

 • adopties die door een Belgische rechtbank worden uitgesproken
 • geboorteakten van Belgische kinderen die in het buitenland werden geadopteerd; de adoptie wordt in de rand van deze akte vermeld

 

Wie vraagt de overschrijving?

 • In geval 1 is het de betrokken rechtbank van eerste aanleg die de Burgerlijke stand informeert van de adoptie.

 • In geval 2 vraagt de adoptant (adoptie-ouder) de Burgerlijke stand om de geboorteakte van de geadopteerde over te schrijven en de randmelding van adoptie te maken.

Wat moet je meebrengen?

Wanneer de adoptant vraagt om de overschrijving legt hij een bewijs van erkenning en registratie voor. Dit bewijs levert de federale centrale autoriteit af:

Federale Overheidsdienst Justitie, dienst Internationale Adoptie, Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, Waterloolaan 115, 1000 BRUSSEL, tel. 02 542 65 11, fax 02 542 70 38.

De adoptant brengt eveneens de originele adoptie- en geboorteakte met de nodige legalisaties en vertaling mee.

Als de gevraagde documenten in orde zijn, tekent de adoptant een verzoekschrift en kan de geboorteakte overgeschreven worden. De adoptie wordt in de rand van de geboorteakte vermeld.

Wat met documenten uit het buitenland?

 • Elk vreemd document bestemd voor de Burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag in vrijstelling van legalisatie voorziet); geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 • Consulaire attesten
  • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;
  • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.
  • ook hier kan een verdrag in vrijstelling van legalisatie voorzien; het is hier dus ook aangewezen de informatie in verband met legalisatie op de website van FOD Buitenlanse Zaken te raadplegen.
 • Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland).

Meer informatie over de legalisaties vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be, diensten, legalisatie.

Waar?

Binnenlandse adoptie:

De betrokken rechtbank van eerste aanleg zendt de adoptie aan de Burgerlijke stand van:

 • de woonplaats van:
                1. adoptant(en) of één van de adoptanten
                2. geadopteerde
 • Brussel indien geen verblijfplaats in België.

Buitenlandse adoptie:

De adoptant vraagt de Burgerlijke stand van zijn woonplaats om de geboorteakte van de geadopteerde over te schrijven en de adoptie in de rand te vermelden.

Prijs

Een overschrijving van adoptie kan je gratis verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand.

Regelgeving

Sinds 1 september 2005 is de hervormde adoptiereglementering van kracht.

De wet van 18 mei 2006 maakt de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk.

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.