Echtscheidingsakte

Documenten Huwelijk

Beschrijving

Een echtscheidingsakte vermeldt alle gegevens in verband met een echtscheiding. 

Een afschrift is een voor eensluidend verklaarde kopie van de echtscheidingsakte en vermeldt bijgevolg alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Voorwaarden

Voor een afschrift van een echtscheidingsakte die (minder dan) 100 jaar is:

Het afschrift van een echtscheidingsakte kan opgevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van de plaats waar het huwelijk plaatsvond, en waar bijgevolg ook de echtscheiding werd overgeschreven.

Voor een afschrift van een echtscheidingsakte die meer dan 100 jaar oud is:

Contacteer het Stadsarchief voor verdere informatie.

Procedure

Voor een afschrift van een echtscheidingsakte die (minder dan) 100 jaar is:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft, alsook zijn/haar nakomelingen, voorouders, echtgeno(o)t(e) (binnen het huidig huwelijk),
 • een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder)
 • derden (publieke/private instellingen), voor zover de afgifte ervan is voorgeschreven door of krachtens de wet
 • andere derden, voor zover zij in het bezit zijn van een volmacht + een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de belanghebbende
 • andere derden, mits het voorleggen van een toelating van de Rechtbank Van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - Afdeling Dendermonde - Sectie Familierechtbank 

Voor een afschrift van een echtscheidingsakte die meer dan 100 jaar is:

 • iedereen

 

Via welke manier aanvragen?

- Voor een afschrift van een echtscheidingsakte die (minder dan) 100 jaar oud is:

ONLINE

 • Via het e-loket [zie knop hieronder]. Je krijgt bericht via mail wanneer je het afschrift kan downloaden.
 • Sommige aktes zijn ook beschikbaar via mijn burgerprofiel

LOKET

Meld je aan bij de loketten van de dienst Burgerzaken.

 

- Voor een afschrift van een echtscheidingsakte die meer dan 100 jaar oud is:

Contacteer het Stadsarchief 

Wat meebrengen

Wat heb je nodig bij een aanvraag aan het loket?

Aanvraag voor jou persoonlijk:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart

Aanvraag op basis van volmacht of bijzondere toelating van de rechtbank:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart
 • een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager + een volmacht; hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken. 

OF

 • de bijzondere toelating van de familierechtbank

Prijs

gratis

Betalend (15 euro/begonnen uur) als de aanvraag leidt tot opzoekingen in de registers in het              kader van stamboomonderzoek

Uitzonderingen

Aandachtspunten

1.- Indien je afschrift (of uittreksel) bestemd is voor het buitenland, meld je je best persoonlijk aan bij onze loketten. Digitaal ondertekende afschriften/uittreksels worden immers niet overal aanvaard. Houd ook rekening met enkele dagen wachttijd vooraleer een afschrift/uittrekstel, voorzien van de nodige handtekeningen dienstig voor het buitenland, bezorgd kan worden.

2.- Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen (wegens bijv. ontbrekende informatie of het niet vervullen van de aanvraagvoorwaarden), word je hiervan op de hoogte gesteld.

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.