Buurtwerking

Preventie en handhaving

Beschrijving

De dienst Integrale Veiligheid organiseert een buurtgerichte aanpak voor de Vlasdamwijk en de Hoedhaarwijk. De buurtwerking heeft als doel de sociale cohesie in de buurt te versterken en te werken aan het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Hiervoor steunen wij op 3 pijlers:

  1. Aanspreekpunt: door de samenwerking met de lokale wijkinspecteur kunnen samenlevingsproblemen op vaste momenten gemeld worden in het vertrouwde buurthuis.
  2. Ontmoeting: in de buurtlokalen worden voor en door de wijkbewoners allerhande activiteiten georganiseerd. Dit versterkt de onderlinge sociale contacten.
  3. Wonen en leefbaarheid: de samenwerking tussen dienst Integrale Veiligheid en Tuinwijk is binnen het patrimonium van de C.V.B.A. Tuinwijk niet weg te denken. Daarom wordt er nauw samengewerkt om de leefbaarheid en de woonkwaliteit te bewaken. Deze samenwerking werd op 10-03-2014 bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst.

Hoedhaar 

In de wijk Hoedhaar is er een vaste ontmoetingsnamiddag op dinsdag, waar mensen uit de buurt, maar ook buitenstaanders, van harte welkom zijn. Deze ontmoetingsnamiddag wordt gedragen door vrijwillige krachten.

Maandelijks wordt er een bingonamiddag georganiseerd.

Adres buurthuis: Haarsnijderslaan blok 6
Openingsuren buurthuis: dinsdagnamiddag van 13u30 – 18u30

Contactpersoon Hoedhaar
Sofie Vandenhove
Markt 8, 2de verdieping
9160 Lokeren
09 235 31 15
sofie.vandenhove@lokeren.be 

Vlasdam

In de wijk Vlasdam vindt er tweewekelijks een bingonamiddag plaats. De data van deze bingonamiddagen worden bekend gemaakt via affiches en flyers.

Adres buurthuis: Vlashuisje, Vlasdam 7
Openingsuren buurthuis: tweewekelijks op dinsdagnamiddag van 13u30 – 17u

Contactpersoon Vlasdam
Sofie Vandenhove
Markt 8, 2de verdieping
9160 Lokeren
09 235 31 15
sofie.vandenhove@lokeren.be

Dienst Integrale veiligheid

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren
09 235 31 15
integraleveiligheid@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Openingsuren dienst Integrale Veiligheid

Maandag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Dinsdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Woensdag: van 9 - 12 uur en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Vrijdag: van 9 - 12 uur of na afspraak