Aanpassing registratie geslacht

Beschrijving

Als je de overtuiging hebt dat het geslacht op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

De aanpassing kan door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand waar je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Voorwaarden

Wie?

 • Meerderjarige Belgen, ook wanneer zij in het buitenland wonen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen
 • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar.

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Procedure

De procedure bestaat uit 2 stappen.

1.      Aangifte - Eerste verklaring

 • Je doet in de gemeente waar je ingeschreven bent, aangifte van je wens om het geslacht vermeld in jouw geboorteakte officieel te veranderen.
 • Je overhandigt een geschreven verklaring dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht in jouw geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. Als je de verklaring niet zelf hebt opgesteld, stellen we deze samen op aan het loket. In de verklaring bevestig je jouw wens dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de procureur des Konings in kennis van de eerste verklaring. Deze heeft drie maanden de tijd om een negatief advies over te maken.

Je wordt uitgebreid geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen. Je krijgt een ontvangstbewijs mee.

2.      Opmaak van de akte – Tweede verklaring

 • Ten vroegste drie maanden en ten laatste zes maanden na de aangifte kom je een tweede keer langs en leg je een tweede verklaring af, waarin je herhaalt dat je de geslachtsregistratie in jouw geboorteakte wil veranderen. Je bevestigt dat je jouw bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • De ambtenaar stelt onmiddellijk de akte op tot aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • De ambtenaar past je gegevens aan in uw geboorteakte en op de kant van de akten die betrekking hebben op uw afstammelingen in de eerste graad (kinderen).

 

Download en vul her formulier in:

Eerste verklaring aanpassing geslachtsregistratie.pdf 
Tweede verklaring aanpassing geslachtsregistratie.pdf 

 Infobrochure  Wat meebrengen

 • Je identiteitsbewijs
 • Je ondertekende verklaring (volgens stap 1 of 2 van de procedure)

Prijs

Gratis.

Let op: indien je in het kader van de geslachtsregistratie ook een voornaamswijziging wenst, dan kost dit 14 euro.