Inkomensgarantie

Welzijn Senioren (Sociaal Huis)

Beschrijving

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Of u recht heeft op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt. Behoort u niet tot één van deze categorieën, kan u een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Voorwaarden

U moet:
- minstens 65 jaar zijn
- Belg zijn of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloze of van een onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
- verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Wat meebrengen

Identiteitskaart en indien nodig volmacht

Prijs

Het bedrag dat u kan ontvangen, is afhankelijk van uw gezinssituatie. U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.

Regelgeving

Inkomensgarantie voor ouderen

!OCMW - TAS (Thuiszorg, andersvaliden en senioren)

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur
Donderdag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur
Vrijdag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur

Sociale dienstverlening is in de namiddag enkel op afspraak.