Inzage openbaar onderzoek

Wonen

Beschrijving

Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Tijdens die periode kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.

Tevens kan u ook de bekendmakingen van de beslissingen van het college raadplegen.

Bekijk hier welke openbare onderzoeken lopende zijn, alsook welke beslissingen genomen werden door het college.


Inzageloket vervangt publiek loket voor raadplegen omgevingsvergunningsdossiers


Vanaf 22 mei 2023 kan je als burger volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het inzageloket. Dit vervangt het publiek loket.

Met het publiek loket moesten burgers nog altijd naar het stadhuis om het hele dossier te raadplegen. Via het digitale inzageloket verbeteren we de inspraakmogelijkheid. Als burger kan je zo niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, je wordt via het inzageloket ook door de procedure/het dossier begeleid op een gebruikersvriendelijke manier.

Lees meer over het inzageloket

Voorwaarden

Gelieve bij het maken van de afspraak het dossiernummer mee te geven indien mogelijk.

Dienst Omgeving

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00

Enkel op afspraak. Maak je afspraak via het Infopunt op 09 235 31 00.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Vooraf een afspraak maken, is ook nodig voor alle eerstelijnsvragen zoals bijvoorbeeld:

- ter beschikking stellen van formulieren
- info opvragen over de bestemming van een perceel
- info opvragen over de vergunningsprocedure
- indienen van aanvraagdossiers,  bezwaren, documenten…
- aanvragen van kopieën van een plan, van stedenbouwkundige voorschriften…
- inzage van een aanvraag gedurende het openbaar onderzoek

Vragen kan je ook steeds stellen via dit online invulformulier.