NERO

Preventie en handhaving

Beschrijving

Met het NERO-project wil het stadsbestuur snel en constructief reageren op overtredingen tegen het Algemeen Politiereglement van de stad Lokeren, door minderjarigen tussen 12 en 18 jaar.

Het volledige politiereglement kan u hier vinden.

De aard van overtredingen kunnen zijn: gevaarlijk en/of roekeloos gedrag dat een risico vormt voor de andere gebruikers van het openbaar domein, respectloos en/of maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag dat ergerlijk, intimiderend of hinderlijk is voor andere personen, het belemmeren van de vlotte doorgang van andere personen. Voorbeelden van overtredingen door minderjarigen kunnen zijn: Negeren van  richtlijnen van de redders in het stedelijk openbaar zwembad, rondhangen en lawaai maken in de stedelijke bibliotheek, zich begeven op platte daken van gebouwen, veroorzaken van nachtlawaai, overtreden van speelplein & parkreglementen, gooien met stenen naar de security, …

Het stadsbestuur wil met het NERO-project een duidelijk signaal geven wanneer regels overtreden worden en anderzijds de ouders van de minderjarigen ondersteunen in hun opvoedingsplicht. De ouders worden ook aangespoord om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het stellen van duidelijke grenzen naar hun kinderen en jongeren.

Hoe werkt het NERO-project?

Bij een eerste vaststelling zal de politie de minderjarige wijzen op zijn/haar gedrag en trachten te bemiddelen. Wanneer de minderjarige overtreder zijn/haar fout inziet, dan eindigt hier ook de tussenkomst van de politie en wordt er geen verder gevolg gegeven aan de feiten. Heeft de minderjarige geen oor naar het verhaal van de politie dan wordt hij/zij overgebracht met de politiecombi naar het politiekantoor. In dat geval voorziet het algemeen belastingreglement van de stad Lokeren dat er een belasting kan opgelegd worden voor vervoer van personen in een politievoertuig. Deze belasting bedraagt € 100 per rit en per minderjarige. Deze belasting is niet verschuldigd wanneer de ouders en de minderjarigen deelnemen aan het NERO-project en zich houden aan de hierbij gemaakte afspraken.

In een “afsprakennota” worden, op maat van de minderjarige en zijn/haar ouders, bindende afspraken gemaakt tussen het NERO-project, de ouders en de minderjarige zelf. Deze afspraken kunnen zijn:

  • Geen nieuwe feiten plegen binnen de afgesproken begeleidingsperiode.
  • Zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding voor de minderjarige in samenwerking met het JAC Lokeren.
  • School en onderwijsparticipatie van de ouders.
  • Doorverwijzing naar opvoedingsondersteuning.
  • Bemiddeling en individuele gesprekken met de minderjarige.
  • Het verrichten van vrijwillige gemeenschapsdienst.

Download hier de Nero-folder.

Team DIVm

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren
09 340 95 04
mohamed.achaibi@lokeren.be

! Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, is de dienst integrale veiligheid enkel op afspraak toegankelijk. U kan de dienst contacteren via bovenstaand telefoonnummer en emailadres.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

Gesloten

Dinsdag:

Gesloten

Woensdag:

Gesloten

Donderdag:

Gesloten

Vrijdag:

Gesloten

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Dinsdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Vrijdag: van 9 - 12 uu of na afspraak