Omgevingsvergunning

Wonen

Beschrijving

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samengesmolten tot de omgevingsvergunning. De aanvraag, behandeling en beslissing verlopen in de meeste gevallen digitaal via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Omgevingsvergunning digitaal

Wie een stedenbouwkundige, milieuvergunning of beide nodig heeft, vraagt voortaan één omgevingsvergunning aan. In de meeste gevallen kan men de aanvraag digitaal doen via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. De procedure moet hierdoor vlotter verlopen en stedenbouwkundige en leefmilieu-aspecten zullen beter op elkaar afgestemd zijn. Deze werkwijze bespaart de aanvrager tijd en papierwerk. Bovendien kan die zijn dossier de hele tijd digitaal opvolgen, van aanvraag tot beslissing.

Een huis verbouwen, een boom vellen of een koelinstallatie plaatsen

De activiteiten waarvoor men een omgevingsvergunning moet aanvragen, zijn heel uiteenlopend. Men heeft er een nodig als men een dakkapel plaatst of het hele huis gaat verbouwen. Ook als mensen een boom wil vellen, kan dat enkel via een omgevingsvergunning. Handelaars die bv. een grotere koelinstallatie of airconditioning plaatsen, hebben er een nodig omwille van de impact op het milieu. Komt er een architect aan te pas, dan gebeurt de aanvraag verplicht digitaal. Professionals, architecten en landmeters vragen altijd digitaal aan.

Voor sommige activiteiten volstaat een melding. Dit is bijvoorbeeld het geval voor verbouwingen zonder architect of meldingen voor activiteiten of bedrijven die weinig impact hebben op het milieu. Deze meldingen kan men ook op papier indienen.

 

 

Procedure

Het aanvragen van een omgevingsvergunning met inbegrip van ingedeelde inrichtingen kan een complexe zaak zijn. U kan indien u dat wenst de hulp inschakelen van een milieudeskundige of een milieuadviesbureau.
Andere instanties die u bij het samenstellen en indienen van uw dossier kunnen helpen zijn:
- Agentschap Ondernemen en 
- de Provincie Oost-Vlaanderen (enkel voor klasse 1-bedrijven)

Ga naar www.omgevingsloketvlaanderen.be om een ‘omgevingsdossier samen te stellen’.

Het Omgevingsloket werkt met een log-in op basis van de identiteitskaart. Men heeft dus een e-ID-kaartlezer of token nodig. Extra software is niet nodig.

Men kan de status van het dossier opvolgen en wordt verwittigd over de beslissing.

De Vlaamse overheid stelt een aantal handleidingen ter beschikking (‘normenboeken’). Het is best om die vooraf door te nemen. Raadpleeg de lijst met indelingsrubrieken voor ingedeelde inrichtingen als het gaat over milieu-aspecten

Meer info

De VLAREM-wetgeving/omgevingsvergunningsdecreet en besluit kan u raadplegen:
- via het internet: de Vlaamse milieunavigator van Emis: http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/faces/consultatieOverzicht.jsp of op de website van het Departement Omgeving: http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving of
- via de sector omgeving, dienst milieu, klimaat en landbouw: Groentemarkt 1, 9160 Lokeren (09 340 94 64) of milieu.landbouw@lokeren.be.

 

Dienst Ruimtelijke ordening

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00
17:00-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 
Vrijdag: van 9 - 12 uur